Обща категорияОбществоРегионалниСамоков

Христиана Ненкова и Елина Субева от ОУ „Христо Максимов” са кандидати за членове на Съвет на децата

„Самоков 365”

Петокласниците от ОУ „Христо Максимов” Христиана Ненкова и Елина Субева са двете кандидатури на Община Самоков за членове на Съвета на децата. Двете момичета бяха подготвили и предоставили мотивационни писма, в които споменават по нещо за себе си, за любими занимания в и извън училище, както и пояснение защо са подали своята кандидатура и с какво тя може да бъде полезна. Кандидатурите бяха разгледани от комисия и оценени по точкова система.

Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето и от 2003 г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е младите хора от различни административни области и деца от уязвими групи да участват в процеса за изработване на политики и вземане на решения, като представители на техните връстници. Избирането на кандидати за членове на Съвета на децата се формира от по един представител от всички 28 административни области и 5 квоти за деца от уязвими групи. Всяка община избира поне трима кандидати. Срокът за кандидатстване беше 24 май.

В случая в Община Самоков бяха постъпили само две кандидатури от едно училище. Никое друго учебно заведение или младежка структура, включваща деца и младежи до 18 години, не бяха изпратили или избрали представители в посочения предварително срок. Оценяването на постъпилите кандидатури се извърши от 5-членна комисия, която е назначена от кмета до 30 май. Гласуването и точкуването на двете кандидатури беше извършено от гл. експерт Снежана Дамянова, общинския съветник Антоанета Антонова, директора на ЦНСТ Иванка Соколова, редакторът Анна Манова и Веска Томова като представител на бизнеса. Критериите, по които бяха оценявани кандидатите включваха активност, креативност, толерантност, ангажираност към обща кауза, умение за водене на преговори, ориентираност към резултати, организаторски умения, умения да мотивира и обединява децата, умение за изказване на позиция. Оценките бяха поставяни по петобалната система. И двете ученички бяха написали добри мотивационни писма и получиха висока оценка от страна на комисията. Като Христиана Ненкова имаше съвсем малка преднина. Документите на двете момичета, които са с близки резултати, са изпратени като кандидати от страна на Община Самоков за членове на Съвета на децата.

В срок до 15 юни кметът изпраща одобрените кандидатури до областния управител. В края на месец юли областният управител ги предоставя на председателя на ДАЗД. До 20 септември председателят на ДАЗД изпраща покана на одобрените за членове на Съвета на деца, а до края на септември одобреният кандидат за член на Съвета заявява писмено своето желание за участие, придружено с родителско съгласие.

 

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close