Общество

ФРЕНСКО МЕНЮ

френско меню

Гимназията по туризъм предоставя френско меню на учениците си. Поднесено е чрез проект „Да готвим вкусно по френски“ и предлага на желаещите да проведат стажа си във Франция. Това става възможно благодарение на разработения от екип в училището и одобрен за реализиране европейски проект по програма Еразъм+ КА1. Възможност да добиват френски опит в кухнята имат ученици от 10 и 11 клас от специалностите „Кетъринг“, „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения” и „Организация на хотелиерството“.

Партньор на ПГТ е организацията с международен опит WELCOMA, работеща и с участници от Иtumblr_n4hb7r0V9V1si4s50o1_500талия, Германия, Испания, Великобритания, Ирландия, България.

Градът, който ще посрещне самоковските ученици от гимназията по туризъм за триседмичен стаж е Амиен, намира се на около 100 км от Париж. Работните места са  в десет традиционно френски ресторанта. Организацията домакин WELCOMA ще осигури ментор и наставник на всяко работно място – професионалисти, които ще проследяват напредъка на участниците. В края на практиката учениците ще получат сертификат Европас Мобилност, документ, който е валиден в цяла Европа.

Проектът цели създаване на условия за личностно и професионално развитие за прилагане на усвоените практики и модели на поведение в предстоящата професионална реализация; преодоляване на различията относно българските и европейските стандарти за работа в кухня; придобиване на практически опит относно специфични френски технологии за обработка на продукти и приготвяне на ястия в кухнята; наблюдение на организация на събития за голям брой гости – коктейли, партита, обслужване на кетъринг; практикуване на  френски език в реална среда; предоставяне на условия по-добра възможност за реализация на пазара на труда у учениците и създаване на предпоставка за намаляване на младежката безработица;  личностно израстване и възпитание в точност, коректност, толерантност, прецизност, дисциплина и придобиване на навици за работа в екип в кухня; повишаване на самочувствието и увереността относно изискванията на пазара на труда.

Предвидени са следните дейности: подготовка за изпълнение на проекта: изработване на график на дейностите/ сроковете и отговорници; рекламна и информационна кампания; подбор на 20 участници плюс  8 резерви;  езикова подготовка от 100 часа френски език; окончателен подбор на 20 ученици; осъществяване на триседмичен стаж в Амиен и сертифициране на участниците.

До включване в проекта не се стига лесно, необходимо е да се премине през сложна процедура по подбор, включваща оценка на мотивационно писмо, решаване на тестове по професионална подготовка  и английски език и интервю с комисия.

Обучението по френски език се провежда към настоящия момент от учителя полиглот Димитър Апостолов. Двучасовите занимания под формата на игри и интеракция преминават неусетно.  Едновременно с преподаване на граматика и лексика тече и запознаването с френските нрави и култура. Дебатират се френските ценности, вкусовете и постиженията, прави се паралел с  българските.

Крайният подбор на 20-те участници, заминаваща за квалификация във френски ресторанти, ще се проведе след приключване на подготовката по френски език и на база показаните резултати и проявените дисциплина и отношение при изпълнение на проектните и училищните дейности.

Основателно е самочувствието на гимназията по туризъм. Училището може да се повали, че и единствено в областта, което предоставя на учениците си ежегодна възможност за провеждане на производствената практика в чужбина. За 6 години общо 100 ученици от гимназията по туризъм са се обучавали в чужбина и са получили сертификат Европас Мобилност по програма „Леонардо да Винчи“, Мобилност и „Еразъм +“.

Екипът на управление на училището заявява, че работодателите проявяват интерес към кадри, обучаване в ПГТ, особено в настоящия зимен сезон. Представителите на туристическия бранш сами търсят стажанти и работници сред гимназистите. Към настоящия момента училището не може да задоволи търсенето на фирмите, тъй като в училище се обучават само 220 ученици в 11 класа 4 специалности, а оказва се възможностите на хотелите в Боровец за поемане на кадри са няколкократно повече. Признанието на обучението в ПГТ идва с наложилата се практика след проведен стаж учениците ни да получат предложение за заемане на работно място.

Очертава се тенденция в следващите години курортът Боровец да изпива все по-осезаема нужда от кадри, преминали школата на гимназиалното професионално обучение. Необходимо е да бъдат определени регионалните образователни приоритети в тази посока и да се положат необходимите усилия, така че да се работи върху съхраняването на добрите традиции в подготовката на кадри за туризма.

Далновидно е съхраняването и опазването на добрите традиции, модерното твърде често е временно. Гимназията приоритетно работи върху утвърждаването в обществеността на тезата, че развитието на Самоков преминава през високото качество на предлаганите туристически услуги. Френската кухня е известна, защото цени високо професионализма и традициите си, ние работим за това да създадем кадри, които да представят българската кухня пред света.

 

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close