ОбществоРегионалниСамоков

Фирма „Василев и Тодоров” ООД спечели проект на МИГ -Самоков за Инвестиции в преработка на селскостопански продукти

Самоков 365“

Фирма „Василев и Тодоров” ООД спечели проект по процедура на МИГ – Самоков Мярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукт.

Кметът на Самоков Владимир Георгиев, в качеството си на председател на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „МИГ Сaмоков”, и Валери Тодоров – управител на фирма „Василев и Тодоров” ООД подписаха Административен договор № BG06RDNP001-19.070-0002-С01 от 09.06.2020г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 “Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”.

Проектът с наименование „Модернизиране на съществуваща фабрика за преработка на плодове и зеленчуци” е на обща стойност 299 081,13 лв., като размера на безвъзмездната финансова помощ ще бъде 149 540,56 лв.

По проекта е предвидено закупуване на машини с оглед модернизиране на съществуващата фабрика за плодове и зеленчуци, известна като фабрика „Компир”, което се състои от теглилка със захранващ елеватор, подова рампа и автоматична електронна машина за притегляне, както и опаковъчна автоматична машина, заедно с конвейерна лента, захранваща лентов транспортьор, елеватор, въртяща се маса, с включен монтаж и пуск на линията.

 

 

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close