Общество

Учителките Попова и Митрева развиват Работилница за театър по немски език

„Самоков 365”

На 28.04.2017 се състоя първата публична изява на Работилницата за театър на немски език, с ръководители Емилия Попова и Стефанка Митрева. Младите театрали представиха пиесата на Хелен Гори – „Човекът пред съда на животните”, засягаща наболялата тема за изчезването на различни животински видове, за което човекът волно или неволно също има своя принос.

Гости на младите талантливи ученици бяха – Жулияна Костова- представител на Община Самоков в обществения съвет към проекта, Венета Симитчийска – директор на ПГ ”Константин Фотинов, много родители и приятели, както и техните „колеги” от „Театър?-Фантастиш!”.

С вдъхновяващата си игра и заразително настроение младите артисти предизвикаха заслужените аплодисменти на публиката.

Участниците в Работилницата за театър на немски език  са ученици от осми и девети клас от паралелките с интензивно изучаване на немски език, а има дори и участник от пети клас, завладян от любовта към немския. Както знаем, немският език не е любов от пръв поглед, но затова пък, е любов за цял живот. А дейността в театралните състави за театър на немски активно подпомага процеса на изучаване на езика и мотивира участниците да стигнат по-бързо до фазата „любов за цял живот”.

Работилницата за театър на немски език е сигурната заявка, че традицията на „Театър?-Фантастиш!” ще се запази и участниците в нея ще бъдат талантливата  „бодра смяна”

На 16.05.2017 престои втората по-голяма изява на групата пред по-широка публика в салона на читалище – паметник  „Отец Паисий – 1859”.

Тази дейност е част от проекта BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)”-фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close