ОбществоРегионалниСамоков

Учебно помагало по хотелиерство разработиха Албена Попова и Елена Сердарева от ПГ по туризъм  

„Самоков 365“

Одобрено е за отпечатване и предоставяне на училищата, осъществяващи обучение по професии в сферата на туризма учебно помагало по професионална подготовка, дело на екип от Професионална гимназия по туризъм в състав Албена Попова и Елена Сердарева. Помагалото е разработено по Националната програма „Разработване на учебни помагала и на методически ръководства, оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина, на проекти на учебници и на проекти на учебни комплекти“, Модул Б „Разработване и/или адаптиране на учебни помагала за професионално образование и обучение“.

Учебното помагало е предназначено за професии от професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 от Закона за професионалното образование и обучение.

Учебният предмет „Технология на хотелиерското обслужване“ е включен в типовите учебни планове като специфичен професионален предмет. Изучава се в класовете от 9 клас до 12 клас на професионалните гимназии в професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“, професия  „Хотелиер“, специалност  „Организация на хотелиерството“.

Съдържанието на помагалото съответства на държавните образователни изисквания и е разработено съгласно съдържанието на учебната програма за специфична професионална подготовка по Технология на хотелиерското обслужване /2017 г/. Чрез учебното съдържание се цели да се усвоят знания, умения и компетентности, свързани със специфичните особености в хотелиерството и хотелиерското обслужване, видовете места за настаняване и категоризирането им, материалната база в хотелиерството и организацията на работа в хотела според утвърдените стандарти и технологии. Темите са актуални, иновативни и придружени от снимков материал, таблици, тестове и казуси, предполагащи освен теоритична и практическа насоченост.

Помагалото дава възможност за широка приложимост за професии от професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“ и професионално направление „Пътувания, туризъм и свободно време“, както и  за подготовка при явяване на държавни изпити по теория и практика на професията и специалността.

„Всичко започна през месец март тази година с началото на така нареченото обучение от разстояние или дистанционно обучение. Липсата на материали по хотелиерство в електронното пространство водеше до много труд за подготовката на всеки един час. На страницата на МОН публикуваха Национална програма 18 „Разработване на учебни помагала и на методически ръководства, оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина, на проекти на учебници и на проекти на учебни комплекти“, към Национални програми 2020. И се породи идеята да създам учебно помагало по „Технология на хотелиерското обслужване“, с помощта на екип, разбира се. Екипът сформирах относително лесно, като се има предвид, че заплащане щеше да има само ако е одобрено помагалото. Подадохме формуляр за кандидатстване и взеха, че ни одобриха. Трябваше да има още един учител и поканих Елена Сердарева. И така двете с нея написахме помагалото. Огромен труд беше, 24 часа в денонощието, за около един месец, а ходехме и на работа, разбира се! Почти не се спеше и напрежението беше много голямо, защото имахме много малко време. Консултирахме се с работодателите, за да сме в крак с всичко, което се случва днес и ще се случи утре. От душа и сърце ни подкрепяха и ни помагаха Светла Василева, Иванка Христова – Вукова и Благовестка Томова, за което искрено им благодарим! Всяка тема съгласувахме с Десислава Алексова, представител на ВУЗ и Елка Долдурова, старши учител по професионална подготовка в Професионална гимназия „Георги Сава Раковски“, гр. Костенец. Електронният вариант на помагалото направи Люба Кленова-Гавазова, невероятен е! И ни одобриха помагалото, и то с отлична оценка от експертите на МОН.

Лично аз изказвам огромна благодарност на целия екип за гласуваното доверие и  за къртовския труд!За мен беше чест и удоволствие да работя с теб, Елена Сердарева! Очакваме помагалото да бъде публикувано в електронното пространство от МОН, за да се ползва от всички заинтересовани в страната ни. А ние…ще починем малко и ще мислим за продължението!“, сподели инициаторът на идеята Албена Попова, дългогодишен преподавател в ПГ по туризъм.

Помагалото на екипа на Професионална гимназия по туризъм е сред едно от петте, одобрени за финансиране проекти от МОН в сферата на туризма. Останалите са на Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“, гр. Банкя – Помагало по сервиране и сомелиерство; Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ , гр. Плевен – Учебно помагало по екскурзоводство; Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас – Кулинарни техники и технологии и кетъринг – учебно помагало по практика и на Професионална гимназия по икономика и туризъм, гр. Велинград – Учебно помагало по туристическа анимация.

Поради високото качество на помагалото на ПГТ от МОН отправиха покана за разработване на втора част, обхващаща учебното съдържание за 10 клас.

 

 

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close