Слайд категория

Търси се проектант за ВиК мрежата на Искровете

VIK 1Обявена е процедура по Закона за обществените поръчки, свързана с изготвяне на идейни проекти за „Изграждане и реконструкция на ВиК мрежата и съоръженията на селата Говедарци, Маджаре, Мала църква и Бели Искър в Община Самоков и изграждане на ПСОВ ”. Заложените дейности предвиждат цялостно обследване на ВиК мрежата – прединвестиционно проучване – съществуващи мрежи и оценка на състоянието им и възможността за тяхното използване. Кандидатстващите фирми и организации трябва да дадат вариантни предложения за решение на ВиК мрежите на четирите села и последващото третиране на отпадъчните води, както и варианти за изграждане на ПСОВ с избор на площадки и подходяща технология за пречистване. Участниците в обществената поръчка трябва да представят и идеи за включване към мрежата на Самоков като същите трябва да бъдат онагледени със съответните графични решения. Друго изискване за изготвен технико-икономически анализ при цена на ел.енергия 0.23 лв/квтч. Крайният срок за получаване на оферти и заявления за участие е до 17.00 часа на 4-ти юли 2014 г. Процедурата е открита, а прогнозната стойност за изпълнението е до 100 000 лв. с включен ДДС. С най-голяма тежест при разглеждането на офертите е предложената цена 40%, следва срокът за изпълнение и предложената концепция.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close