Обща категорияОбществоРегионалниСамоков

Тръжни процедури за къщичките на Боровец

„Самоков 365“

 На майската сесия общинските съветници гласуваха да бъдат публично оповестени търгове с ясно наддаване за отдаване под наем на общински имоти, намиращи се в Боровец. Това се отнася за къщичките в курорта, като началната месечна наемна тръжна цена за имотите възлиза на 5 лв./кв.м без ДДС.

Прието бе и предложението на съветника от групата на ГЕРБ инж. Александър Кроснев да се забрани преотдаването на имотите и да се назначат на работа лица с постоянен договор и адрес в Самоков.

Към докладната са записани основните условия за участие в търга. До участие няма да се допускат лица или фирми, спечелили търг, конкурс и сключили договор с Община Самоков, но неизпълнили договорните си задължения – нередовни платци, повредили или унищожили общинско имущество и др. Всеки кандидат може да участва само за един обект от обявените тръжни процедури.

До участие в търга се допускат физически или юридически лица, които имат внесена в периода 2012 – 2015 г. шестмесечна наемна парична гаранция по банков път на сметката на Община Самоков и неосвободена до датата на търга-удостоверява се със служебна справка от Община Самоков.

 

В проекта на договора трябва да бъде записана задължителна клауза съгласно, която наемателите сключили договор за наем по така спечеления търг, задължително да имат минумум двама работника или служители, с постоянен адрес община Самоков, назначени на работа. Да залегне и клауза, че при неизпълнение на това задължение, договора може да бъде прекратен, с едномесечно писмено предизвестие.

 

От своя страна кметът Георгиев трябва да издаде заповед за назначаване на комисия за провеждане на търговете, да одобри спечелилите търговете участници и да сключи договор за отдаване под наем със срок на действие 2 години, считано от датата на предаване на владението на общинския имот. При липса на кандидати за участие в първоначалните търгове да бъдат проведени повторни търгове за отдаване под наем на общинските имоти при същите условия.

 

Определен е депозит за участие в търга – сума, равна на един месечен наем за съответния общински имот, който следва да бъде внесен в срока определен със Заповедта за провеждане на търга. Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков, срещу 30 лв. без ДДС, платени в срок който не може да бъде по-кратък от 10 дни от датата на обявлението за провеждане на търга.

 

Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков в срок определен със Заповедта за провеждане на търга, който не може да бъде по-кратък от 15 дни от датата на обявлението за провеждане на търга.

 

Въпросът за договорите на къщичките в курорта Боровец продължава да бъде дискутирана тема. Както е известно има решение на съдебните власти, според което договорите им трябва да са прекратени, за да се започне реализиране на нов проект за центъра на Боровец, който да предлага различна визия от досегашната. През месец април 2016г. Общината започна дейности за новата визия на Боровец и проведе международен архитектурен конкурс за територията „Златен триъгълник“, обхаващаща обща площ от 23 дка. Това е най-оживената и атрактивна част от курорта. Проекът бе стартиран в края на 2017 и продължи до началото на 2018.

Related Articles

One Comment

  1. Тези абсурдни изисквания са поредния пример за шуробджанащината, която движи “бизнесът” в Боровец…

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close