Регионални

„Традицията живее чрез нас” е новият спечелен проект на ОУ „Митрополит Авксентий Велешки”

Анна Манова

dsk2Най-голямото основно училище на територията на Самоков спечели проект, свързан с интеграцията. Неговото официално стартиране ще бъде през ноември месец тази година и е с продължителност от 9 месеца, като към тях се включват и ваканциите на учениците.

 

ОУ „Митрополит Авксентий Велешки” спечели проект „Традицията живее сред нас” към Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Целта му е да се помогне в интеграционните процеси, припознаването на училището като свое място и улесняване на общуването на връстниците на равни начала. Самоков е град, в който от десетилетия съжителстват роми, каракачани и българи, като ромите са най-голямата малцинствена група.

 

Проектът обхваща общо 45 ученици, които ще бъдат разделени в 3 клуба. Ръководители на клубовете са Милка Кощрова, Славея Петрунова и Елена Гривева. Чрез създаването на клубове по интереси учениците ще имат възможността да се докоснат до различни изкуства и ще спомогне за опознаване на ромската култура. Изработването на предмети с етноелементи допринася за съхранението на културната идентичност на ромското дете. Като част от проекта се предвижда изготвянето на Празничен календар на етносите в Самоков. Родителите ще бъдат активна страна при осъществяване на мероприятията по календара – Коледа, Банго Васили, Ихтимя, Поклади, Тодоровден и др.  Ще бъдат организирани възстановки на ромски и български празници. Целта е да се утвърди културното многообразие на етническите малцинства като обща ценност, а чрез извънкласни и извънучилищни форми на обучение, които представят културната специфика на отделните етнически малцинства, да се създаде атмосфера за взаимно уважение, толерантност и разбирателство на деца от ромски и български произход. Не на последно място е ролята на учителите и повишаването на тяхната интеркултурна компетентност за работа в мултиетническа среда.dsk

 

Срокът за изпълнение на проекта е 9 месеца, в него  са включени и ваканциите на учениците. Стартирането на проекта ще бъде в началото на месец ноември.

 

„Различните исторически, културни и социални фактори са свързани с появата на негативно отношение към училището и образователния процес, мултиплицира се ефектът „неграмотни родители – неграмотни деца”. Затова в община Самоков е приета Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства, а нашето училище  прие и своя стратегия за работа. Нейна главна цел е подпомагане на процеса на десегрегация, интеграция и мотивация за приобщаване към съвременните ценности и гражданско общество. Нашето училище е средищно и от години работи по проблема, осигурявайки възможност ромските деца да учат заедно с българските си връстници. Важно е да се възпитава духът на толерантност, както и това, че всеки има право да се образова”, обясни зам.-директорът по административно-стопанска дейност към училището и ръководител на проекта Даниела Трохарова.

 

Училището се старае да бъде сред водещите учебни заведения в града. Педагогическият и непедагогически колектив цяло лято са се трудили със собствени средства и сили да обновят учебната база, подсигурили са и ново обзавеждане на класните стаи, значително освежен е и физкултурният салон. Родители също са се включили в този процес, за да може училището да стане по – привлекателно място за място за учениците. „Така се надяваме децата като видят подобренията и новите придобивки да ги пазят повече”, сподели Трохарова.

 

 

 

 

 

 

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close