СамоковСедмицата

Таксите за битови отпадъци и превозни средства с най-сериозни постъпления в общинския бюджет

Samokov-obshtina2Самоков 365

 Планът за първото тримесечие на 2015 относно приходите в общинския бюджет се изпълнява на 98%. Най-сериозно изпълнение има при таксата за битови отпадъци и данъка върху превозните средства – съответно 100 и 101 процента. Добро изпълнение се отчита и на данъка върху придобиване на имущество по възмезден начин, който се дължи при сключване на сделки за продажба на имоти. Общо постъпленията за първите три месеца от местни данъци и такси в общинската хазна са 1 474 389 лв., при годишен план от 4 975 500 лв. В сравнение със същия период на миналата година постъпленията са намалели с 24 056 лв. Към 31 март на всички лица с непогасени задължение и изтичащ давностен срок за събиране към 31 декември 2014 са изпратени покани за доброволно плащане. На неплатилите след влизане в сила на поканата ще бъдат връчени актове. Към края на март са съставени 16 наказателни постановления на стойност 1 710 лв., от тях са внесени 7, на стойност 700 лв. Глобите с фиш са 56 за 1910 лв, от които са внесени 43 на стойност 1420 лв. Предприети са и действия по образуване на изпълнителни дела – 333 бр., 33 са предадени на НАП за публични вземания. Осем са сключените споразумения за разсрочване. 33,3% от всички задължение с просрочено плащане са от 30 юридически лица, посочени поименно на интернет страницата на общината.

 

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close