Регионални

С драстичен спад на безработицата приключи 2016 г.

Тенденцията към намаляване продължава и през януари

Анелия Балабанова

Безработицата е тема, когато почти никога не излиза от актуалност. Нормално е, защото се касае за човешки животи и съдби. Икономиката е тази, която до голяма степен определя битието, съзнанието и съществуването ни. През изминалата година имаше индикации, че най-накрая бизнесът и инвестициите в Самоков ще излязат извън точката на замръзване. Всички се надяваме, че тази тенденция ще продължи и затвърди във времето. Каква най-общо беше картината на заетостта през изминалата година? С този въпрос се обърнахме към Венета Галева – началник на Дирекция „Бюро по труда” – Самоков, която очерта най-важните насоки от работата през изминалата година. „ Мога да отчета 2016 като една изключително успешна година за работата в Дирекция „Бюро по труда” – Самоков. Причината е трайното намаляване на безработицата. Ако в края на 2015 г. броят на регистрираните търсещи работа лица беше 19.5% от икономически активното население, в края на месец декември 2016 г. те са 13.5%. Това е едно чувствително намаление с 6% пункта” – коментира тя. Ето още някои акценти и размисли на тема заетост, доходи, квалификация и работна ръка.

 

Г-жо Галева, на няколко пъти станахме през 2016 г. станахме свидетели на намаление, нетипично за Самоков. Някои го определиха като рекорден спад. Може ли да кажете на какво се дължеше това?

Спадът наистина е много голям. В последните осем години не сме отбелязвали такова намаление. Това се дължеше и на изключително професионалната работа на специалистите в Бюрото по труда. Те имаха за задача основно да бъдат удовлетворени потребностите на работодателите с качествена работна сила и това го постигнахме. Разбира се, раздвижването на пазара на труда също оказва своето влияние и това се усеща. Ние през годината имахме обявени 1328 работни места на първичен пазар, което е изключително много като дял от общия брой – 1649, 29 работни места по мерки и 292 по програми за заетост. Усилията са насочени изцяло към работа с реален сектор, който движи икономиката.

 

Какви са ви очакванията, ще продължи ли тази тенденция и през 2017 г.?

На мен лично ми се иска това да се случва. Наблюденията, които имам от началото на годината сочат, че тази тенденция продължава да се запазва. Нека не забравяме, че за Самоков все пак е много характерна и сезонната заетост. Ние в момента се намираме в такъв период, така че продължават да бъдат ангажирани безработни лица, основно в сферата на туризма.

 

Сезонната заетост глътна въздух ли е за бизнеса и вас като институция?

Да, така е. Традиционно в края на годината месеците ноември, декември и януари са най-силни по отношение на обявени свободни работни места и устроени лица на първичен пазар на труда. Разбира се, че сезонната заетост е глътка въздух. Това, което прави впечатление е, че част от лицата, заети през зимата на Боровец през лятото работят отново в сферата на туризма, но на морето.

Успяхте ли да се справите с младежката безработица, която е доста проблемна в нашия район?

Една от най-уязвимите групи, които следим са младежите до 29 години. За втора поредна година изпълняваме т.нар. инициатива европейска гаранция за младежите. Започнали работа са повече от 350 младежи – 216 на първичен пазар, 15 по мерки за заетост, 22 по програми, финансирани със средства от бюджета и 100 по оперативна програма. През годината работихме с мерки и проекти, насочени изцяло към младежите.

 

Пряката работа и контакт с работодателите стимулира ли този процес на заетост?

Разбира се. Всички специалисти и трудови посредници в Дирекция „Бюро по труда” поддържат контакти с работодателите и им разясняват всички възможности, от които те могат да се възползват като услуга на Дирекцията. От една страна това са  проектите, програмите и мерките и от друга страна проучваме техните потребности от работна сила. Затова са толкова много обявените места и ако трябва да погледнем и изходящия поток – там най-голям е броят на започналите работа точно на първичен пазар. За годината те са 1 455 лица. По мерки за заетост са обхванати 26 човека, по програми финансирани със средства от бюджета 97 и по оперативни програми 134. Общо по три оперативни програми работихме през 2016 г. като две от тях са за младежи. В края на миналата година приключи приемът на нови заявки по схемите – „Обучение и заетост” и „Обучение и заетост на младите хора”. До края на този месец ще бъде обявено класирането на работодателите и реално изпълнението ще започне през месец февруари.

 

Какво се случва с тази голяма група от хора с ниска квалификация, за която знаем, че съществува в Самоков?

Това е и причината ние да задържаме сравнително високи нива на безработицата в Самоков. Не е само липсата на работни места. Разбира се, липсата на големи инвестиции в Самоков също оказва своето влияние, но другата съществена причина са лошите образователни и квалификационни характеристики на регистрираните търсещи работа лица. Тези с начално и по-ниско образование към края на месец декември са 43.8%, тези с основно – 18.5%, т.е имаме една група от около 63%, които са с ниско образование. Като добавим и липсата на квалификация това ги прави неконкурентноспособни на пазара на труда и обуславя по-дългия им престой. Много трудна е реализацията на тази група хора и единствената алтернатива за тях са програмите за заетост и свободните работни места на първичен пазар, където няма изискване за по-висока квалификация.

 

Какво ви предстои като работа в следващите месеци?

Очакваме да бъде публикуван приетият Национален план за действие по заетостта, който е основната финансова рамка за работа на Бюрата по труда.Там са разписани всички програми, мерки, схеми и оперативни програми, по които ще работим през настоящата година. Ще продължим и дейностите по програмите за продължително безработни, помощ при пенсиониране, както и по мерките за заетост, разписани в Закона за насърчаване на заетостта. Месец февруари ще започнем да работим по двете схеми на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – „Обучение и заетост” и „Обучение и заетост на младите хора”. На по-късен етап ще стартират и обучения за заети лица по ваучерната система.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close