ЗлободневноРегионалниСамоков

 Съдът отново отмени определянето на такса смет в Община Самоков на база данъчна оценка на имота като противозаконно

„Самоков 365“

Административен съд – София област със свое решение от 14 октомври 2020 г. отмени изцяло решение №18 от 18.12. 2019 г. на Общински съвет – Самоков, с което се допълва  Наредбата за определянето на местните такси и цени на услугите. Съгласно отмененото решение, размерът на такса смет на територията на община Самоков се определя на база данъчната оценка на имота. В мотивите си съдът посочва, че и приетият нов текст от Наредбата е в противоречие с нормативните изисквания и е в нарушение на материалния закон.

Наредбата е атакувана от групата активни самоковци – Илия Масларски, Константин Панев, Димитър Стойчев и Анджелино Димитров, като в решението си съдът посочва, че жалбата е подадена от лица с правен интерес от оспорването.

Припомняме, че на 26.03.2018 година съдът постанови, че определянето на такса смет на база данъчна оценка на имота е незаконосъобразно и отмени съответния член от Наредбата. Но, независимо от влязлото в сила съдебно решение, на заседанието на Общинския съвет от декември 2019 г. кметът Владимир Георгиев внесе предложение базата за определяне на такса битови отпадъци (ТБО) за жилищни и вилни имоти да остане данъчната оценка. Общинският съвет прие предложението на кмета и със свое решение допълни Наредбата в същия смисъл. А съдът отмени решението им.

Както се посочва в решението на съда, приетият текст е в противоречие с чл.67, ал.8 от Закона за местните данъци и такси, където изрично са посочени основите за определяне на размера на ТБО. Съгласно закона, водеща основа за определяне на размера на такса смет е количеството отпадъци. Основите за определяне на размера на таксата за битови отпадъци, които общинският съвет може да приеме за услугата по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране са:

– индивидуално определено количество битови отпадъци за имота, включително чрез торби с определена вместимост и товароносимост;

– количество битови отпадъци за имота, определено съобразно броя и вместимостта на необходимите съдове за събиране на битовите отпадъци и честотата за тяхното транспортиране;

– брой ползватели на услугата в имота.

Самоковските управници обаче продължават да нарушават закона и да налагат на гражданите да плащат такса за боклука пропорционално – в промили, върху данъчната оценка на имота. В докладната си пред Общинския съвет кметът Георгиев посочва, че изчисляването на таксата, съобразно количеството е неприложимо и единствената реално приложима основа за определяне на ТБО е данъчната оценка на имота. Съдът обаче е категоричен – Посочените правни основания за приемане на оспореното решение са изцяло неотносими към решението, с което е допълнена наредбата.

Макар и да не е най-съвършения, но много по-логичен е начинът, при който основа за определяне размера на такса смет е броят ползватели на имота. При това, с предстоящото преброяване, което ще осигури достоверна и актуална информация за броя на ползвателите на имотите, той може би ще се окаже и най-лесно приложим.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close