Обща категория

СУ „Отец Паисий” спечели финансиране по национална програма

Самоков 365

Модерно училище означава: ясни цели и подчинени на тях учебни дейности, оперативност, интерактивни методи на обучение, разнообразни организационни форми, интерактивна образователна среда, демократични принципи и благоприятна работна атмосфера, специално внимание и грижа за всеки ученик, модерно оборудвано работно място, уважавани и опитни учители.

Ръководейки се от тази максима, СУ”Отец Паисий”- гр.Самоков разработи и единствено в областта спечели финансиране по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда”- Модул „ Подкрепа на целодневното обучение”в рамките на 9649 лв.

Нашата цел бе да създадем атрактивно обзаведена стая за дейности по интереси, оборудвана със съвременни електронни образователни продукти, книги, занимателни игри, с които ще се стимулира личностното развитие на учениците и тяхната мотивация за учене и работа в екип, както и стимулираща среда за общуване между ученици от различни социални и етнически общности.

Средствата по Националната програма се изразходват за закупуване на нови мебели, материали за дейности по интереси, мултимедия, екран, лаптоп, книги, речници, многобройни образователни и занимателни игри.

87 ученици, обхванати в ЦДО ще бъдат подпомагани в обучението с интерактивните образователни софтуерни продукти ЕНВИЖЪН и ДЖЪМПИДО, закупени със средства от проекта, предоставени от фирма „Нимеро”.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close