Седмицата

Стъпка напред към посока електронни

dogovorСамоков 365

Договор за провеждане на външно специализирано обучение за формиране на ключови компетентности за въвеждане и прилагане на електронно обучение беше подписан между Община Самоков и ДЗЗД „Е-община.бг“.

Договорът се сключва по проект „Повишаване компетентността на администрациите в общините Самоков, Червен бряг и Роман за ефективно въвеждане на електронно управление“. Кметът Владимир Георгиев подписа договора с изпълнителя „Е-община.бг“, представлявано от Ирина Цекова. Дружеството спечели обществената поръчка в конкуренция с още три фирми. Стойността на на услугите, залегнали в договора, е в размер на 101 886 лв. Средставата се отпускат по Оперативна програма „Административен капацитет“.

Вл. Георгиев подчерта, че въвеждането на електронни услуги е изключително важна стъпка в една община, към стремежа за модернизиране на обслужването и облекчаване на потребителите на услугите, предлагани от общините. По реализиране на дейностите по проекта 85 служители от трите общини ще преминат обучение за повишаване на  знанията си  и  професионална компетентност за предоставяне на по-ефективни е-услуги.

По проекта са планирани теоретични и практически обучения за администриране на електронни услуги. Обученията ще имат и практически модули като експерти – консултанти ще работят „на терен” във всяка една от общините-партньори. Екипите ще обединят експертни знания и опит и съвместно ще работят за изграждане на нов тип координация между звената в общината, изработване на План за въвеждане на електронно административно управление, на Рамка за изработване на вътрешни правила за електронен документооборот,съобразно спецификата на общината и нейната структура. По проекта  ще бъде отпечатан Наръчник за предоставяне на електронни административни услуги. Дейностите, предмет на сключения договор, трябва да приключат до края на месец май тази година.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close