Политика

Стоян Пашов от „Самоковци за Самоков”: „Учехме се в движение”

stoyan pashovАнелия Балабанова

Стоян Пашов е едно от новите лица в настоящия Общински съвет. Без солиден политически опит в този първи за него мандат, но с хъс за работа и желание градът да се промени към по-добро. Какво успяха да свършат той и колегите му от „Самоковци за Самоков”?  Четири години едва ли могат да се съберат в отговора на този въпрос. И все пак…има ли действия, решения и постъпки, които си заслужава да бъдат откроени на фона на останалото. Кои бяха пробойните и препъни камъните? Какво предвиждат  в политически план за предстоящите местни избори. Всичко това в едно интервю – ретроспекция на миналото с поглед към бъдещето.

Г-н Пашов, какво успяхте да свършите през тези четири години и за какво не остана време?

Както във всяка една работа, човек може да свърши и много, и малко. Въпрос на преценка от негова страна, но в случая по-важна е преценката на хората, които гледат от страни какво е свършено. Това е първи мандат за мен и нямам база за сравнение, за да кажа. В общи линии това, което беше необходими като обем от решения да се вземат, се взеха. Вероятно е можело и повече, вероятно е имало и въпроси, които не са повдигнати, но навлизаме в друга тема.

 

От „Самоковци за Самоков” бяхте активни по много теми, по доста въпроси взехте отношение. Имахте ли отправени питания и какво по-конкретно касаеха те?

Имахме зададени въпроси от групата. Колегите Пламен Ангелов и Димитър Панев отправиха няколко питания, на които беше отговорено. Още с формирането на групата и на сдружението си поставихме някои задачи, които ги бяхме определили като наш приоритет в работата ни за четирите години. За съжаление обаче малка част от тях успяхме да решим. Всички бяха поставени в дневния ред на Общинския съвет, но не намериха решение или поне не такова, което според нас е правилно. От нашата група бяхме петима съветници, по-голямата част за първи мандат. Не знаехме за какво става въпрос, как протичат заседанията. В голяма степен се учехме в движение. Относно констатацията, че сме били активни по много въпроси, аз считам, че всеки един съветник, който е избран трябва да го прави. Поне по въпросите, по които има мнение, притежава знания и опит.

 

Факт е, че вие бяхте една от малкото политически формации, които излязохте с конкретни точки, по които ще работите. Какви бяха мотивите ви, за да го направите?

Идеята за сдружението беше продиктувана от нашето виждане, че в една местна общност   въпросите трябва да се решават така, както стоят по важност, а не въз основа на партийни постановки и решения, спуснати отгоре. Смятам, че това беше основното достойнство на нашата кампания. Имахме шест различни направления, по които считахме и продължаваме да считаме, че трябва да се работи. Едно от тези направления бяха общинските дружества и там успяхме да постигнем някакъв резултат. Може би си спомняте, че по нашата инициатива още в началото на мандата беше повдигнат въпросът за ревизия на дейността им. Много се разшумя около най-голямото дружество „Рила-Самоков 2004” АД. Знаете там как бяха поставени нещата и как са поставени, защото все още решение по този казус не е взето, макар че на една от последните сесии беше докладвано от представителя на Общината адв. Вададжийска, че има решение от страна на Оманския фонд да изплати 2 млн. евро за лихвите по кредита, който е отпуснат  от това дружество на един от съдружниците. За съжаление този съдружник вече не съществува в правния мир. Мисля, че определено „Самоковци за Самоков” имат заслуга за това решение. Остава да бъдат преведени 2 млн. евро, но след като има поет такъв ангажимент мисля, че някакво движение в тази посока има. Ние имахме подготвени предложения и сме ги внесли в Общинския съвет как да се действа и с останалите дружества с общинско участие. Надявам се хората, които ще продължат по-нататък да вземат под внимание нашите предложения.

 

Промени ли се градът през изминалите четири години и как оценявате личния си принос?

Обликът на Самоков е променен и определена заслуга в тази посока има общинското ръководство. От друга страна обаче има много въпроси, които останаха не само нерешени, но и незасегнати. Единият от тях, залегнал в програмата на всички колеги, които участваха в изборите е създаване на благоприятна бизнес среда, привличане на инвестиции и т.н. За съжаление, за четири години ние не можахме нищо да направим затова да се създаде предприятие или друга икономическа структура, което да започне да работи, да създава работни места, да създава придадена стойност и да благоприятства икономическото развитие на Самоков.

 

Кое от решенията, взети през изминалите четири години оценявате като най-важно?

Трудно ми е да преценя. Може би не взехме най-важното решение за развитието на града от икономическата област. Имаше редица важни решения. 95% от тях  са взети единодушно от ОбС и така трябва да бъде, защото това са решения, които очертават развитието на града, нямаше противоречия по тях. Имаше 5%, които бяха спорни, по които имаше дискусии и противопоставяне. Едно от решенията, които считам, че са важни е по отношение дружествата с общинско участие.

 

Стана ясно, че „Самоковци за Самоков” ще участват отново в изборите. Какви цели си поставяте и Вас ще ви видим ли отново в листата?

Преди около месец и половина ние проведохме събрание. Само да отворя една скоба – в началото на мандата имахме инициатива и всеки месец правехме събрание с нашите симпатизанти и гражданите на града. Имаха възможност да ни зададат въпроси, да видят какво сме направили през последната протекла сесия. Постепенно интересът към тези събрания се загуби и може би това не е най-подходящата форма, която бяхме избрали. Преди около месец и половина направихме събрание, на което присъстващите членове на сдружението единодушно беше взето решение за участие на „Самоковци за Самоков” в предстоящите местни избори. Все още сме в процес на подготовка. Със сигурност, след като се участва в изборите, ние или представителите на нашето сдружение няма да променят начина, по който е работено до момента.

 

Често се изтъква недостатъчният брой съветници на „Самоковци за Самоков” за прокарването на решения. Сега дадохте заявка за по-масирано участие в предстоящите избори и с кандидати за кметове. Да очакваме ли изненади?

Не бяхме толкова малко хора. С оглед резултатите, които се получиха на изборите бяхме третата по големина група в Общинския съвет. Всички сме свидетели как след това се преструктурираха нещата. Ние сме сдружение, защитаващо само и единствено местните интереси, на гражданите и на общината като цяло . В резултат на опита, който придобихме за четири години явно е, че групата съветници трябва да бъде по-голяма. Има решения, които се взимат с мнозинство. Основната форма на демокрацията е това – болшинството решава.

 

Каква кампания очаквате и ще има ли нови играчи на политическия хоризонт?

Вероятно ще има нови играчи на политическия хоризонт. Относно кампанията, нашето разбиране е, че трябва да бъде честна. На хората да се казва ясно кой какви задачи си поставя, кой какво иска, за да могат избирателите да преценят за кого да дадат своя вот. Така ни се иска да бъде, но дали ще стане – бъдещето ще покаже. Вероятно следващият Общински съвет ще бъде по-шарен от досегашния. Виждаме, че има партии и коалиции, които и на национално ниво имат представителство. Вероятно ще имат представителство и в Самоков.

 

Това добре ли е, погледнато през очите на обикновения самоковец?

Това от една страна е добре, защото по този начин ще бъдат представени по-голям брой избиратели. От друга страна колкото повече са раздробени групите в Общинския съвет, толкова по-трудно става вземането на общо решение. Започват да се формират коалиции, да не говорим, че могат да се формират коалиции и на не много принципна основа. Използвам дадената ми възможност да призова всички самоковци в града и селата да гласуват. Независимо за кого и независимо как, но да гласуват.

 

Към какво трябва да насочи усилията си следващото общинско ръководство?

Към инвестициите в града. Ние в Самоков имаме два основни проблема – безработицата, която е свързана главно с населението в седми квартал и обезлюдяването на града. Вие виждате, че все по-малко млади хора се срещат, така че трябва да мислим в тази посока – как да ги задържим. Университет ли ще създаваме в Самоков, нови работни места ли ще откриваме, ще се превръщаме изцяло в туристическа дестинация ли, нещо трябва да се направи. За да има поминък за младите хора и да се развиват, а не да гледат към София и терминал 2.

 
Последната сесия се очертава като доста интересна. Трябва да се вземе решение дали ще има референдум за мястото на депото, каква развръзка очаквате?

 

Според мен референдумът е доста закъснял. Още повече по въпрос, по който се е произнесъл Върховният административен съд и то петчленен състав. Въпросът от правна гледна точка е решен. А иначе право на всеки човек е да изрази мнението си. Вие виждате колко много подписи бяха събрани, което означава, че самоковското гражданство се вълнува. Доколкото знам депото е вече пред завършване. Това са инвестиции за милиони левове. Кой ще си позволи да загуби такива вложени средства, за да се направи евентуална  промяна на местоположението му. Имаше много дискусии. От „Самоковци за Самоков” също се срещахме с Инициативния комитет, запознаха ни с техните притеснения по отношение на екологията. Да се надяваме, че това ще бъде едно наистина съвременно депо за преработка на отпадъци, а не сметище като досегашното.

 

На една от първите сесии групата на „Самоковци за Самоков” направи предложение възнагражденията на общинските съветници да бъдат дарявани за благотворителни каузи. Още ли стоите зад тази идея?

 

100%. Нашата идея беше, че общинските съветници не трябва да получават въобще възнаграждение, но чисто законово това не може да стане.      Ние от „Самоковци за Самоков” получихме своите възнаграждения и сме ги дарили до последната стотинка – за паметника на Петър Попангелов, на организации с нестопанска цел. Съответно всеки е вписал в данъчните декларации къде и как е направил даренията. Моето лично разбиране е, че 29 души, избрани от града, които имат амбицията, че представляват целия град могат да си позволят това да не получават възнаграждения за работата, която вършат в Общинския съвет.

 

 

 

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close