Седмицата

Стоян Пашов за Бюджет 2015

StoqnPashovМария Галчева

Вашият коментар за Бюджет 2015 – кои са неговите силни и слаби страни?

Първият факт при разглеждането на проекта за бюджет за 2015г. е, че проекта е по-малък с  малко над четири милиона лева в сравнение с бюджета за тази година. Съпоставен с изпълнението за първите десет месеца на текущата година и ако то запази същите темпове и в последните два от годината, то бюджетът за следващата година ще бъде с около един милион лева по-голям от този за 2014г. Така, че при изготвянето му екипът на общинското ръководство са се съобразили изцяло с постигнатото през текущата. Моето лично мнение е, че този подход е положителен – да се съобразиш с реалностите, без да се записват необосновани прогнози.

Дейностите,  финансирани от държавния бюджет ще разполагат с малко над 840 хил. лв. по-малко за 2015г., като тук основното намаление е от спрените програми за временна заетост.

Дейностите, финансирани от местния бюджет ще могат да разчитат на 13 млн. лв., разпределени по съответните функции. Размерът на разходите ще бъде по-малък в сравнение с планираните за текущата година, но спрямо реалното изпълнение за 2014г. през следващата ще имаме увеличение. Правят впечатление намаленията при дейности като изграждане и поддържане на уличната мрежа, благоустройство и комунално стопанство, спортни бази.

В приходната част са отразени данъчните и неданъчни приходи. Данъчните приходи са съпоставими с тези от текущата година, докато при неданъчните има намаление на приходите от отдаване на земи под наем и от продажби на земи, но това е обяснимо, тъй като продажбите на земи и отдаването им под наем е ограничено от наличния поземлен фонд.

Така разработеният бюджет може да изпълни своите функции и да осигури нормално функциониране на Общината. Вероятно могат да се кажат критични неща по отношение на една или друга цифра, както и да се предявят редица искания за увеличаване на разходите по отделните дейности, но бюджетът, поради това е основният финансов план и документ на Общината, за да може разумно да балансира възможностите с потребностите и желанията ни.

Специално внимание бих обърнал на капиталовата програма. Целевите държавни субсидии и средства по програми на ЕС не бих желал да ги коментирам, но това което се прави със средства на местния бюджет би могло да бъде ориентирано повече в посока на създаване на по-добри условия за привличане на инвестиции и такива инвестиции които ще формират приходи в следващите години или ще позволят намаляването на разходи. В никакъв случай не казвам, че заложените позиции са излишни и ненужни за облика и функционирането на града и останалите селища от Общината, но мисля, че всички трябва да помислим и да намерим начин да направим нещо което да остане трайно и по възможност, доходоносно, за следващите години.

Кое остава недостатъчното в него, според Вас?

Специално внимание бих обърнал на капиталовата програма. Целевите държавни субсидии и средства по програми на ЕС не бих желал да ги коментирам, но това, което се прави със средства на местния бюджет би могло да бъде ориентирано повече в посока на създаване на по-добри условия за привличане на инвестиции и такива инвестиции, които ще формират приходи в следващите години или ще позволят намаляването на разходи. В никакъв случай не казвам, че заложените позиции са излишни и ненужни за облика и функционирането на града и останалите селища от Общината, но мисля, че всички трябва да помислим и да намерим начин да направим нещо, което да остане трайно и по възможност, доходоносно, за следващите години.

Ще стигнат ли парите за всичко предвидено?

Това зависи от редица фактори, но главният е субективният – как ще се подходи при събирането на приходите и при извършване на разходите. Тук е ролята на цялото общинско ръководство да създаде необходимата организация и прозрачност на процесите, за да се постигнат заложените показатели.

Тъй като засега имаме само предложението за бюджет за 2015г. и е минало едно обществено обсъждане, то вероятно след влизането му в комисиите на Общинския съвет и допълнителното обсъждане ще възникнат и други предложения и вероятно ще има и изменения в това, което е предложено сега. Но това предстои до окончателното приемане на бюджет 2015.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close