Общество

Старт на кариерата за 7 младежи в Общината

Анелия Балабанова

Официално бяха приветствани с „Добре дошли!” и представени стажантите, които ще работят в Община Самоков във връзка с реализацията на „Нова възможност за младежка заетост” на ОП „Развитие на човешките ресурси”. Схема „Младежка заетост” дава възможност на работодателите да наемат момчета и момичета /до 29 години включително/ в две основни направления – стажуване или обучение по време на работа.

На работодателите, които осигурят стажуване по схемата, програмата покрива разходите за възнаграждения в размер на минималния осигурителен доход за конкретната основна икономическа дейност и квалификационна група професии за съответната година, към която се отнася разкритото стажантско място, както и здравните и социални осигуровки на младежите за срок от 6 месеца.

При набирането на заявки от работодатели към Агенция по заетостта, чрез Дирекция „Бюро по труда”- Самоков за разкриване на свободни работни места по проект „Нова възможност за младежка заетост” първоначално бяха заявени 10 бр. работни места от Община Самоков, на които да стажуват млади специалисти без опит по придобитата от тях квалификация. След удължаването на срока за кандидатстване и разширяването на вида на изискуемото за заемане на длъжността образование, в крайна сметка желаещите да натрупат стаж в Общинска администрация са общо 7 – 2 момчета  и 4 момичета, от Доспей, Говедарци, Радуил, Продановци и Самоков. За тях това ще бъде своеобразен старт и една първа стъпка в кариерата, а за Общината – възможност да се сдобие с млади кадри през периода на програмата.

Община Самоков в ролята си на работодател извърши подбор между насочените от дирекции „Бюро по труда” безработни лица за заемане на заявените работни места за стажуване и определя наставници, които ще отговарят за обучението на работното място на наетите лица в съответствие със заявеното работно място и посочената от него професия и специалност. „Надявам се работата да ви увлече и да ви доставя удоволствие. Независимо за какви пари работите, ако не ви доставя удоволствие, няма смисъл и не си струва ” – сподели кметът Вл. Георгиев в обръщението си присъстващите. „В Общината се работи по много интересни и разнородни проекти. Питайте, разпитвайте, бъдете любознателни, за да може да усетите какво всъщност се прави” – добави още той. Има доста хора, започнали работа по „Старт в кариерата”, които и до днес работят в  Общината. При всички случаи това е възможност за младите хора да натрупат допълнителни знания и опит в реална работна среда, която в никакъв случаи не е за изпускане.

 

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close