Седмицата

Старт за две нови процедури по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”

Samokov-obshtina2Самоков 365

В Община Самоков се проведе среща с директорите на училища и детски градини и НПО, работещи по проекти в сферата на образованието, във връзка с отваряне на две процедури по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” /ОП НОИР 2014-2020/. В срещата участваха Сия Шехтанова, зам.-кмет, и Ж.Костова, гл.експерт „Образование”.

Присъстващите бяха запознати с основните насоки на два проекта, по които може да се кандидатства по приоритетна ос 3 на Програмата – „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила” и „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение”

Новото е, че по тези проекти задължително трябва да работят три институции едновременно – училище или детска градина, община, НПО.  Могат да кандидатстват също и десегрегирани, и средищни училища. Допустими са много и разнообразни дейности, които биха да направили образователната среда по-привлекателна,  както и допустими разходи с резултата – подобряване на материално-техническата база в училища и детски заведения.

По проектите може да се работи от 12 до 36 месеца, стартирайки от месец май 2016 г. Финансовите параметри на проекта за интеграция са от 100 хиляди до един милион лева, а по проекта за предучилищна подготовка – от 50 хиляди до 500 хиляди лева.

Първият срок, в който може да се кандидатства, е до 30.11.2015 г.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close