Слайд категория

Стартира кампанията за безплатно отопление

OtoplenieОт 1 юли започна приемът на молби за отпускане на помощ за отопление. От Дирекция „Социално подпомагане” информират, че подаването на документи в Самоков ще стартира след десети юли, тъй като все още не са осигурени необходимите бланки. Изискванията, на които трябва да отговарят правоимащите остават непроменени. Целевата помощ за отопление се предоставя в пари авансово и еднократно за целия отоплителен сезон, независимо от вида на ползваното отопление. Месечният размер се изчислява на база левовата равностойност на 350 кВтч електроенергия, от които 250 кВтч дневна и 100 кВтч нощна електроенергия, по действащи цени на електроенергията в началото на отоплителния сезон. Целевата помощ за отопление се отпуска за период от пет месеца и ще се изплаща най-късно до края на месеца, следващ този, през който тя е отпусната.

 Кампанията продължава до 31 октомври. В срок до 20 дни от подаване на молбата социален работник извършва социална анкета и определя правото на помощта. Правоимащи са лицата и семействата, чиито средномесечен доход за предходните шест месеца преди месеца на подаване на молбата-декларация е по-нисък от диференцирания минимален доход за отопление и отговарят на следните условия – да няма сключен договор за предоставяне на собственост срещу издръжка и/или гледане, да не са продавали недвижимо имущество през последните 5 г., да не са пътували зад граница на собствени разноски през последните 12 месеца, спестяванията на член от семейството да не надхвърлят 500 лева.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close