Седмицата

Стартираха процедурите около строителството на депото

dEPO

Анелия Балабанова

Отново се вдигна голям шум около предстоящото изграждане на Регионален център за управление на отпадъците в Самоков. Представителите на Инициативния комитет и жителите на с. Драгушиново са категорични, че „Катранджия” не е най-подходящото място за депото. Тези съмнения се подхранват и от многобройните пропуски в докладите на специалистите. Както е известно, определената площадка е разположена на около 3 км. североизточно от центъра на града, в съседство на сега действащото депо за твърди битови отпадъци. До нея се стига по черен път на около 150 m след отклонение на ляво от пътя гр. Самоков – гр. Ихтиман. Теренът е разположен на площ от 327 024 кв. м., а самата площадка е предназначена за нуждите на Общините Самоков, Долна баня, Костенец и Ихтиман. Обществените нагласи сред самоковци за пореден път не бяха взети под внимание – нито от Съда, нито от съответните компетентни органи.

В ход са две процедури, свързани с изграждането на Регионален център за управление на отпадъците. Първата е за избор на изпълнител за доставка на машини и съоръжения, свързани с експлоатацията на центъра. Финансирането на проекта е осигурено по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. В изпълнение на процедурата трябва да бъдат доставени компактор за уплътняване на отпадъците, челен товарач, трактор, автомобил тип “пикап” и контейнери, които ще обслужват приемателният център. След доставката на необходимите машини и съоръжения избраният изпълнител ще проведе обучение на персонала, ангажиран с експлоатацията на обекта.

Обхватът на втората поръчка е свързан с прилагане на екологосъобразно третиране на твърдите битови отпадъци, доставени за крайно обезвреждане, чрез депониране на регионалното депо. Най-общо казано проектиране, строителство, авторски надзор  и въвеждане в експлоатация на инсталацията за сепариране и компостиране на твърди битови отпадъци. Важно е да се спомене, че е предоставен пълен и свободен достъп по електронен път до цялата документация за участие. Тя е в цифров вид и може да бъде изтеглена на електронната страница на Община Самоков – интернет адрес: www.samokov.bg. Участниците могат да поискат от възложителя писмено разяснения. Комисията обявява със съобщение датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти на електронната страница на община Самоков – интернет адрес: www.samokov.bg. Информация по телефона за датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти няма да бъде давана. Всички тези неща дават реален старт по изграждането на Регионален център за управление на отпадъците, а съвсем скоро ще започне и самото строителство.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close