Слайд категория

Силвия Стойчева: „Всички решения на Общинския съвет са важни за този, който ги внася”

SilviaПреди близо една година станаха факт поредните рокади в ОбС-Самоков. На проведените парламентарни избори през месец май 2013 г. Ирена Коцева беше избрана за народен представител и освободи председателското място в местния парламент. То беше заето от Силвия Стойчева, която спечели доверието на голяма част от своите колеги. Със сигурност от голямо значение за решението на общинските съветници е политическият опит, който тя има в различните ешалони на властта. Вече в заседателната зала на ОбС няма да чуете звън на мобилен телефон. Какво друго се промени за тази една година – плюсовете и минусите на взетите решения? Имаше ли казуси, които не бяха подложени на обсъждане в залата? Разберете сами отговорите на тези въпроси.

Г-жо Стойчева, почти една година вече измина от както сте председател на Общинския съвет. Как оценявате работата през това време?

Много напрегната, каквато винаги е била работата на Общинския съвет и в частност на неговия председател. Защото председателят е човека, който организира, синхронизира работата на комисиите, на отделните групи съветници и взаимодействието с общинска администрация. Всичко това е свързано както с конкретни писмени решения по внасяните въпроси, така и с много разговори. Когато човек общува с различен тип хора неизменно се натоварва. Още повече, че дейността, която осъществяваме рефлектира върху цялата общественост на града, върху неговото развитие. И може би, защото хората са по-склонни да изразяват недоволството, отколкото подкрепата за нещо свършено, винаги изглежда така, че недоволните са повече от доволните.

Каква оценка си поставяте?

Трудно е човек сам да се оценява, въпреки че трябва да си дава ясна сметка дали се справя или не. Аз лично смятам, че се справям, но затова каква оценка ми поставят колегите, може би трябва да ги попитате тях.

Кои бяха най-важните взети решения и имаше ли такива, които по една или друга причина не попаднаха в дневния ред?

Няма решения, които да не са влезли в дневния ред. Още в самото начало си поставихме амбициозната задача да установим фактическото състояние около участието на Общината в различните смесени дружества. Знаете, че имаше множество решения, свързани с „Рила- Самоков 2004”АД, „НАДАР” и „Борико 2007” АД, които конкретизираха проблемите и дадоха ясни насоки за това как да работи общинската администрация по отношение на тези дружества. На следващата сесия предстои да бъдат разгледани отчетите на общинските предприятия и фирмите с общинско участие и очакваме доклади от кмета и общинската администрация за „НАДАР” и „Борико 2007” АД. По отношение на „Рила – Самоков 2004” АД знаете, че бяха проведени множество обсъждания. Взеха се конкретни решения, които дават яснота за това, какво ще се случва оттук нататък. Докато за първите две споменати дружества това не е така. Ще имаме възможност на предстоящата сесия да чуем докъде е стигнало изпълнението на решенията на ОбС-Самоков и какво още предстои да се направи.

Мога да кажа, че всички решения, които ОбС-Самоков приема са важни за този, който ги внася. Понякога една обикновена молба на гражданин за отпускане на еднократна помощ е много по-важна за самия него, отколкото решенията за подобряване на инфраструктурата. Зависи от гледната точка на човека и от това, какво очакване има той към работата на Общинския съвет.

Не са ли излишни някои от общинските фирми?

Ако вземем например Общинското лесничейство, едва ли някой поставя под съмнение необходимостта от съществуването на такова предприятие. Да, до момента то наистина имаше едно изключително неефективно ръководство, но дори и при това положение предприятието успяваше да излезе на печалба. Има реализиран приход от 1 млн. и 300 хиляди за миналата година и вложени разходи за около 400 хиляди. Не може да се каже, че това е губещо дружество. В другото общинско предприятие – „Мальовица” ЕООД работят хора с увреждания. То е със социални функции. И дори да е губещо, Общината трябва да продължи да го насърчава. Само си представете – колко са работодателите и фирмите, които биха наели и осигурили работа за такива хора при ниската производителност на труда и ниската себестойност на продукцията? Това би могла да го направи само Общината. „Легеартис”– аптеката в Радуил също има социални функции. Там проблемът е, че няма фармацевт, който да работи. Изключително възрастна е аптекарката в Радуил и не зная дали ще се съгласи да продължи да работи. Към група на предприятията със социална роля се причислява и „Спортни имоти и прояви”.

Болницата е друго общинско дружество – изключително стабилно и много нужно на гражданите на Общината. Стигаме до фирма ВИК-а „Чамкория”, която обслужва курорта Боровец и също има своето предназначение. Може би и там нещата не се развиват по най добрият начин. Най-вече заради липсата на инвестиции, но от страна на Общината се търсят начини за финансиране и за кандидатстване по оперативни програми. За ползата от т.нар. строително предприятие също няма никакво съмнение, защото то реализира всички ремонтни дейности.

Как стоят нещата по отношение на комплекс „Лава”?

„Лава” е акционерно дружество с участие на общината, не е общинско предприятие. Много се надявам, че сега ще получим отчета на спортния комплекс ,защото миналата година не беше представен такъв. Знам, че през годините променян размера на дяловото участие е бил променян и не съм сигурна Общината с какъв процент участие е останала в това дружество. Всичко това трябва да се изясни и да се предприемат конкретни действия. Аз бих поставила комплекс „Лава” наравно с другите акционерни дружества, в които участва община Самоков. Трябва да подходим към него така, както подходихме към „Рила – Самоков 2004” АД, „ Борико” и „НАДАР” за изясняване на собствеността и участието на общината.

Да се върнем отново към Общинското лесничейство. Смятате ли, че с новото ръководство нещата ще се подобрят?

Много се надявам, че това ще се случи защото има всички предпоставки. Това предприятие разполага с достатъчно декари общинска земя. Има добри специалисти и при едно добро управление нещата ще потръгнат. ОбС винаги е бил добронамерен към проблемите на това предприятие. Вземали сме необходимите решения – такива, каквито са очаквали от нас и въпреки всичко нещата до тук не вървяха. Мисля, че с избора на нов управител това ще се промени, защото е недопустимо при такова богатство да се случват подобни неща. Тук е и болната тема с незаконната сеч. Между другото, на последното заседание на комисията по Европейски проекти, стопански дейности и туристическа политика беше представена една нова система за охрана на горите и се оказа, че не струва никак скъпо. Въпрос на желание и воля от страна на ръководството дали ще пожелае да я приложи.

През тази една година имаше и казуси, които предизвикаха широк обществен интерес. Такъв пример е крайречната зона. Може ли да кажете какво наложи тегленето на заема, за който Общината ще кандидатства и каква ще бъде реалната полза за хората?

Въпросът за кредита беше дискутиран достатъчно продължително време. Имаше и публичното обсъждане, макар да се появиха забележки от страна на гражданите, че то е било организирано във време, неудобно за участие на широк кръг от хора. Сигурно са прави. Може би е грешка от страна на организаторите на обсъждането, но в края на краищата имаше възможност да участват и в заседанията на комисиите, и в самата сесия на Общинския съвет. Вие видяхте, че нямаше толкова много граждани, желаещи да вземат отношение. Тези, които пожелаха, получиха тази възможност и изразиха своето становище. Това, че Община Самоков взема кредит не е такъв проблем, предвид размера на заема. Все пак има бюджет от 25 млн., финансово стабилна е. От друга страна, този заем ще бъде отпуснат при някакви добри условия за Общината, които ще бъдат обсъдени допълнително и конкретизирани с изрично решение на ОбС. След като получим оферта от банките, ОбС ще упълномощи кмета с кого да сключи този договор така, че да не остават съмнения за непрозрачност или някакво задкулисно влияние.

Аз си спомням аргумента, който г-н К.Спасов изтъкна, че около 1200-1300 лв. на ден Общината трябва да внася, за да изплати този заем. Той го сравни с едно домакинство. Само, че бюджетът на едно домакинство е много различен от бюджета на Общината и ако за едно семейство тези 1300 лева наистина изглеждат непосилни, за една община това не е така. Почти всички общини в България работят с кредити заради състоянието на икономиката.

Характеристиките и достойнствата на проекта бяха изтъкнати достатъчно добре от самите архитекти по време на сесията. Това, което се надявам е да бъде изпълнен прецизно, за да достави удоволствие на всички. Да не се получават грешки от икономисване или недоглеждане и това да бъде наистина един посещаван парк. Община Самоков има нужда от такова място, а тази зона около реката в момента така или иначе е неовладяна. Стои като празно пространство. Някои го наричат зелени площи, но това не са зелени площи. Да не забравяме и че срещу строежа на Айфеловата кула преди 125 години е имало протести. Някои и до ден днешен я намират за грозна, така че от естетическа гледна точка всеки може да харесва или да не харесва нещо.

Самоков е община с висока безработица. При това положение не беше ли по-разумно тези средства да се насочат към нещо реално работещо, което да доведе до разкриването на нови работни места?

Безработицата в района е наистина висока. Само, че ролята на Общината не е да създава предприятия и работни места. Общината е орган на местното самоуправление. Нейната задача е да създава условия за бизнес доколкова, доколкото в тези трудни времена, в които всички живеем има такава възможност. Всички знаете какво представляваше Самоков преди 20 години, с каква промишленост беше и какво е в момента положението.Трудно е една разрушена икономика да бъде възстановена във вида, в който е била и това не е по силите на Общината да го направи. В края на краищата тя и няма право да извършва стопанска дейност.

Друго възлово решение – за павилионите“Lafka” на няколко пъти беше внасяно за разглеждане и не завърши с положителен резултат. Към днешна дата вече е прието. Какви ще са последиците?

Решението беше прието в края на миналата година. Към днешна дата то е вече в сила. Вече забелязвам че има поставени павилиони. Причината за първите два отказа беше, че искаха изключително много на брой обекти, ставаше въпрос за 33 такива павилиона . Това е прекомерен брой за територията на град като Самоков. В последното решение, което прие Общинският съвет се касае за 8 такива временни преместваеми обекти. Вие знаете при какви условия беше проведен конкурсът. Фирмата е утвърдена и очевидно, след като вече има разположени павилиони, вече е превела дължимите суми на Община Самоков. Аз се надявам, че това няма да повлияе на бизнеса и по- точно на търговията в тази сфера. При навлизането на такива нови играчи на пазара винаги се получават сътресения. Още повече, че фирмата има една доста агресивна политика за налагане на пазара. Затова са и тези реакции, на които сме свидетели.

През последните дни наново беше повдигната темата за депото. Смятате ли, че е добра идея да бъде проведен референдум по въпроса?

Не знам на кого е била идеята за провеждането на референдум, но той не може да реши проблема дали да се изгражда или да не се изгражда депото за битови отпадъци. Референдумът по-скоро може да отрази състоянието на общественото мнение по въпроса. Но не и да санкционира като отказ или като потвърждение съответното решение. Още повече, че идеята затова идва шест и повече от шест години, след като е било взето решение за изграждането на това депо. В периода от 2008 до 2011 г. са приемани множество решения по въпроса. Аз съм запозната с обжалванията от страна на Инициативния комитет в съда и с подписите на гражданите, които са събирани против изграждането на това депо. Основният проблем е мястото. Не съм чула някой да оспорва идеята да се изгради едно ново съвременно депо за битови отпадъци на територията на община Самоков, защото старото не отговаря на нито едно от изискванията и на никакви критерии. За съжаление нещата като законови процедури, като предприети действия и решения са в една окончателна фаза. Вече има проведена процедура за надзор на строителните дейности, които ще се извършват. Предстои да се проведе и конкурса за избиране на строителна фирма, която ще изгражда депото. Осигуреното финансиране е по европейска програма, тъй като Общината не би могла да си позволи подобни. Евентуален референдум е пилеене на енергия за нещо, което няма да доведе до резултат. Защото да отменяш с референдум решение, което е в сила повече от шест години и което е финализирано със съответните процедури не си струва. Няма да доведе до резултат и е по-добре тази енергия да бъде впрегната затова всички действия, цялото строителство, да отговаря на съвременните технологични изисквания за изграждане на такова депо. А жители на Драгушиново никога няма да са съгласни, никога няма да го приемат. Те не приемат сегашното сметище, няма да приемат и новото депо. Защото да живееш близо до сметище не е най-доброто нещо.

На последната сесия имаше и развръзка по темата с тока в махалата. Там вече има възможност да бъдат разкрити партиди и жителите на 7 квартал да получават ел.енергия срещу съответното заплащане. Стигна ли се най-накрая до окончателно разрешение на този въпрос или да очакваме нови протести?

Иска ми се да е така, но е много трудно. Проблемът с тока в махалата е от десетки години и нито едно общинско ръководство назад в годините не е предприело нищо в тази посока. Кметът Георгиев трябва да бъде поздравен за това, което направи, защото наистина се изисква смелост да предприемеш подобно действие. Аз също съм присъствала на няколко срещи с представителите на ЧЕЗ. Те не желаеха по никакъв начин да сътрудничат, за да се стигне до такъв конкретен резултат. Единственият отговор, който даваха е: „Ние трябва да имаме законен обект. Това означава да има акт за собственост на имота, за да можем да го присъединим. След като няма акт за собственост на имота, ние не можем да присъединяваме нови клиенти”. В същото време Общината не може да узакони постройките, защото те не са законни. С общите усилия и на администрацията, и на кмета, и на Общинския съвет беше взето това решение. Вече се получиха и първите молби за присъединяване. Самите роми осъзнават, че е добре да плащат за нещо, което консумират реално, а не някой да пуска и спира тока, когато прецени. Всички разбрахме за какво става въпрос.

През тази една година имахте ли оспорени решения от страна на областния управител?

Това е другият болен проблем в нашите взаимоотношения с областния управител на Софийска област. Имаше няколко такива спрени решения. Смея да твърдя абсолютно неоснователно спрени. Не бих казала и не искам да се ангажирам с подобна констатация, че това е правено умишлено от страна на областния управител или от недоглеждане и недобросъвестност на неговите служители в областната администрация, но е факт. Нещата стоят по този начин. Ние с г-н Георгиев имахме специална среща с Емил Иванов по този повод. Знаете, че дори Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост беше внесена в съда като незаконосъобразна. Излезе решението на съда, че няма нищо такова най-общо казано. Че всички правила и процедури при приемането на Програмата са спазени. Искът на областния управител беше отменен и по този повод беше срещата ни, за да си изясним проблемите. Аз не възразявам ако грешките са наши да преразледаме позицията си. Има две такива решения на ОбС, в които наистина сме допуснали грешки при оформянето на решенията. Те са по молби на граждани. За тях съдът е постановил, че решенията са незаконосъобразни и ние ги приемаме като такива. Когато така на едро се оспорват решения на ОбС се спира и работата на Общината. Защото когато програмата е внесена в съда не могат да се отдават имоти под наем, да се провеждат търгове, нито да се включват нови имоти в програмата. Тогава вече тези спирания придобиват друг смисъл. Надявам се, че изяснихме неяснотите, които имахме помежду си и постигнахме разбирателство. Заинтересовани да работим заедно, а не да си пречим.

Взаимодействието с общинска администрация на какво ниво е?

Взаимодействието на ОбС-Самоков с общинска администрация винаги е било на много добро ниво. И в предишните мандати, и сега, в този мандат също. Понякога има забавяне от страна на администрацията във връзка с някои решения или на някои действия, но това е нормално да се получава. Важно е тези забавяния да не са в ущърб на хората. Винаги представители на администрацията са имали възможност да участват в заседанията на комисиите, в заседанията на ОбС и да изразят своята позиция.

Какви ще са приоритетите през следващите няколко месеца?

Това е до месец август. Знаете, че тогава ОбС не заседава. Сесията през април е за общинските предприятия, а тази през май минава под егида на културните събития, които се случват – връчването на наградата „Захарий Зограф”, награждаването на изявени културни дейци и учители по повод 24-ти май. Имаше идея да се внасят промени в Наредбата за отличията, които трябва да се обсъдят с комисията по Образование и култура. Все още не е ясно дали ще се случат сега или на по-следващ етап. Останалите въпроси са рутинни – свързани с разпореждане и управление на общинската собственост и др.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close