ПРЕДСТОЯЩО ИЗЛЪЧВАНЕ: РИЛСКИ СПОРТИСТ - БАНСКО, 27.10.18 Г., ОТ 16:00 Ч.