ОбществоРегионални

Самоков с бюджет от 42 550 702 лв. през 2020 г.

Самоков 365

С 27 гласа „за” беше приет бюджетът на Община Самоков за 2020 г.по време на февруарското заседание на ОбС-Самоков. Той е разработен съобразно Закона за публичните финанси и държавния бюджет/обн.в „Държавен вестник” от 20.12.2019 г./. Основната му цел е запазване на финансовата стабилност чрез повишаване на местните приходи и законосъобразно, икономично, ефективно и ефикасно разходване на бюджетните средства и средствата от Европейския съюз. Рамката на бюджет 2020 възлиза на 42 550 702 лв., включващи приходи за делегирани държавни дейности в размер на 21 024 232 лв., местни приходи възлизащи на 20 205 273 лв. и дофинансиране на делегирани държавни дейности с местни приходи, възлизащи на 1 321 197 лв.

Заложените приходи като данъчни постъпления са в размер на 4 250 000 лв., в т.ч. върху недвижими имоти – 1 350 000 лв., върху превозните средства /1 450 000 лв./, върху придобиване на имущество /800 000 лв./, патентен данък възлизащ на 50 000 лв. и туристически данък /600 000 лв./. Заложените неданъчни приходи са 9 124 202 лв. и включват приходи от собственост /3 766 598 лв./, общински такси /4 037 900 лв./, от глоби, санкции и наказателни лихви /326 718 лв./, други неданъчни приходи /1 608  500 лв./, приходи от концесии /53 200 лв./, продажба на общинска собственост /710 000 лв./, внесени ДДС и други данъци върху продажбите – 1 378 714 лв.

Как стоят нещата по отношение на разходната част? 1 002 155 са предвидените средства за отбрана и сигурност, 697 738 за здравеопазване,2 650 615 за социално подпомагане и грижи, 2 706 919 в направлението култура и почивно дело, 3 089 038 за икономически дейности и услуги и 783 645 лв. Най-много са средствата заложени във функция образование/15 975 496 лв. и тези за благоустрояване /7 071 650 лв./. Предвидените капиталови разходи са в размер на 4 786 444 лв. В тях са заложени капиталови разходи, включващи ремонти по селата, възстановяване коритото на „Гръчко дере”, възстановяване на връхната конструкция на парк „Лаго”, изграждане на паркинги, спортни площадки и др.

При изпълнението на бюджета приоритетни ще бъдат плащанията по обслужването на общинския дълг, заплати, осигурителни плащания, обезщетения и помощи, също така издръжката на здравните, социални и образователни заведения. Паралелно с това продължава работата по приключването на важни инфраструктурни проекти и реализацията на нови дейности, както и в насока усвояване на евросредства. По време на обсъжданията, общинският съветник Александър Методиев поиска да бъдат заделени средства за благоустрояването на стадиона в 7 квартал. В отговор кметът Вл. Георгиев заяви, че желанието на някои от жителите там да има детски площадки. В крайна сметка предложението беше оттеглено и отложено за разглеждане на следваща сесия. Съветниците изразиха желание да няма ежемесечни актуализации на бюджета и от общинска администрация дадоха обещание да се съобразят с това доколкото е възможно.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close