ОбществоРегионални

Самоковци доведоха до успешен край битката за справедливото изчисляване на такса битови отпадъци

Самоков 365

До успешен край беше доведена битката, която група общественици подеха срещу постановеното в решение №684 на ОбС-Самоков.  Основната част в него е начина за администриране и определяне на такса битови отпадъци /ТБО/. Съгласно визирания текст това се изчислява на база данъчната оценка на недвижимия имот и определените промили. Жалбоподателите – Илия Масларски, Константин Панев, Анжелино Димитров, Димитър Стойчев и Христо Рътаров предявяват възражения в качеството на лица, притежаващи или ползващи недвижими имоти на територията на община Самоков. Съдът решава да раздели жалбата на две отделни дела, второто от които се отнася за част от Наредба 12 за определяне на общинските такси и цени на услуги.

Констатацията на Административен съд – София област е, че е пренебрегнат основният и приоритетен критерий за определяне размера на таксата, което да става спрямо количеството на битовите отпадъци. Това поставя точки 1,2 и 3 от решение 684 на ОбС-Самоков в противоречие с уреденото в закона принципно положение. Именно затова съдебното решение е те да бъдат отменени заедно с т.17, уреждаща броя на ползваните съдове за отпадъци. Съгласно нея заявленията за тях трябва да бъдат подадени до края на предходната година при наличие на погасени задължения от съответните лица. Остава действаща частта по т.16, съгласно която такса битови отпадъци се заплаща на две вноски – до 30-ти юни и до 31-ви октомври. За придобити имоти след 31-ви октомври таксата се заплаща в двумесечен срок след като новата собственост е станала факт.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close