Криминални

Ръководството на ОДМВР- София отчете резултатите от дейността на дирекцията за 2016г.

Самоков 365

Отчет-анализът бе представен в присъствието на директора на ГД „Борба с организираната престъпност“ гл. комисар Ивайло Спиридонов. Статистиката сочи двоен ръст на регистрираните престъпления с наркотични вещества и повишаване нивото на разкриваемостта им. Също така рязко увеличение на образуваните бързи и незабавни производства, тройно повече съставени АУАН, удвоен брой на констатираните нарушения на пътя и издадените фишове, в резултат на което и понижение в броя на тежките пътнотранспортни произшествия, ранените и загиналите в тях- това са основните акценти в съпоставителния анализ на дейността на областната дирекция през 2016г. спрямо 2015г.
По отношение на конвенционалната престъпност е налице намаление с 12.9% на общия брой регистрирани престъпления и ръст със 17.26 пункта на разкриваемостта като цяло и на криминалните престъпления в частност.
Регистрираните престъпления против личността бележат спад с 6.04%, а разкриваемостта им се е увеличила от 31,01%  на 51,01%. По отношение на престъпленията срещу собствеността през 2016г. са регистрирани  471 по- малко, а процентът на разкритите е 32.20% спрямо 19.68% за 2015г.
Основните фактори за постигнатото повишение на  разкриваемостта  са извеждането на челно място на екипния принцип на работа, активната работа в първите часове и дни непосредствено след извършване на престъплението, включително и по метода „горещи следи“, използването на възможностите на оперативния анализ.
В сравнение с 2015г. , когато са били регистрирани 40 престъпления с наркотични вещества, през 2016г. в резултат на целенасочената и активизирана оперативна работа на служителите на ОДМВР- София броят им вече достига 90. С почти 24 пункта е увеличена разкриваемостта на този вид престъпленията, определяни като„латентни“.
През 2016 г. броят на настъпилите пътнотранспортни произшествия се запазва относително устойчив- 1656 спрямо 1686 бр. за 2015г. Значително обаче е намалял броят на загиналите- 25/ 35 за 2015 г. и ранените участници- 184/ 207, което е непосредствен ефект от завишената административно- наказателна дейност и упражнявания активен контрол върху трафика.
При контролната си дейност по спазване на правилата за движение, през 2016г. служителите от ОДМВР- София са констатирали 50 056 нарушения- двойно повече в сравнение с предходната година /24 939/. Със 7751 повече са съставените актове, а с 14479 повече  наложените глоби по фиш. Сериозен е спадът- от 50/2015г. на 35/2016г. при тежките ПТП, регистрирани на територията, обслужвана от сектор „Престъпления по пътищата” /група „КПДГПА“/ към сектор „Пътна полиция“, което от своя страна кореспондира и със значително по- малкия брой на убитите- 8 спрямо 21 за 2015г.
Бързите производства, образувани през м.г., бележат  повече от двоен ръст- от 292 на 683, а делът им е 14.1% от всички разследвани през годината производства. 12 пъти е нараснал и броят на незабавните  производства. Многократното повишаване на образуваните БП и НП е функция от активизиране на състава на ОДМВР- София и една от основните причини за намаляване на тежките ПТП и загиналите в тях. Един от основите изводи, налагащи се от извършения съпоставителен анализ, е че при една и съща кадрова обезпеченост, при един и същи недостиг на материално осигуряване и средства резултатите по всички направления на дейност през настоящия отчетен период са увеличени.
Положителната тенденция бе потвърдена и от директора на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ гл. комисар Ивайло Спиридонов, който поздрави ръководството и служителите на областната дирекция с положените усилия и постигнати резултати. Той обърна внимание на необходимостта от по- активна работа по отношение противодействието на икономическата престъпност и по- пълноценното използване на ресурса на охранителна полиция. Гл. комисар Спиридонов изрази увереност, че в ОДМВР- София е създадена необходимата организация за обезпечаване на предстоящите парламентарни избори, като призова към проактивност в действията на полицейските служители.
Задоволство от постигнатите резултати и професионалното ниво на взаимодействие с ОДМВР- София, както на районните прокуратури с районните управления по места, изрази и окръжният прокурор на София Наталия Николова. В своя коментар тя отново изтъкна водещите принципи на разследването- срочност и качество, така че адекватно да се отговори на очакванията на обществото за бързо правосъдие. Положителна оценка за работата на ОДМВР- София даде и зам.- председателят на Софийския окръжен съд Пламен Петков.
В отговор на направените коментари и препоръки ръководството на ОДМВР- София увери, че се полагат максимални усилия за отстраняването на констатираните пропуски и са предприети конкретни мерки за повишаване на ефективността чрез активизиране на работата по всички направления на дейност.

 

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close