Местен бизнесРегионални

„Рилски лен“ – собственост на „Тк-холд“ АД срещу 3,4 млн. лв

“ТК-холд” е закупил 70% от капитала на “Рилски лен” и вече е мажоритарен собственик на текстилната компания с над 90% дял. Това става ясно от съобщение от 8 август до инвеститорите, каквото задължение има при всяка голяма акционерна промяна в публично дружество. Продавач на пакета от 309 190 акции е “Риленатекс” като за тях холдингът е платил по 11 лв. за брой, или общо 3.4 млн. лв. Преди това сделки с акциите на дружеството не е имало от години.

На 10 август новият мажоритарен собственик е отправил и търгово предложение към акционерите на “Рилски лен” за останалите 8.27% от капитала на дружеството. Става въпрос за 36 534 акции, които “ТК-холд” предлага да купи също по 11 лв. Предстои Комисията за финансов надзор да се произнесе по предложението, а след него “ТК-холд” възнамерява да отпише “Рилски лен” от регистъра на публичните дружества.

Цената изглежда висока като за малка компания с около половин милион лева оборот и хронично на загуба. Възможно обяснение е, че се търси по-скоро социален ефект за запазване на предприятието – купувачът “ТК-холд” е наследник на бившия приватизационен фонд “Труд и капитал” основан от КНСБ. В “Рилски лен” работят 25 души. Дружеството продавач е свързано с мениджмънта на холдинга – допреди няколко месеца “Риленатекс” е управлявано от изпълнителния директор на “ТК-холд” и “Рилски лен” Иван Ревалски.

Стратегията на “ТК-холд” за самоковския производител на прежди и тъкани включва ясно разграничаване на двете основни направления за производство и продажби – вътрешен и външен пазар. “Рилски лен”, което е наследник на едноименното държавно предприятие от социализма, ще продължи да търси крайни клиенти за продукцията си на вътрешния пазар, включително и чрез интернет магазин, става ясно от намеренията на търговия предложител. Очакванията са за слаб ръст на пазара на текстилни изделия в страната, който е силно доминиран от стоки, произведени в Китай и Пакистан. Конкурентното предимство на “Рилски лен” е, че може да реагира за относително кратко време и да задоволи специфични изисквания, смята мажоритарният собственик. На външния пазар ориентацията на дружеството ще е сходна, но в по-простите изделия, като компанията отново залага на кратките срокове на доставка.

Според намеренията на търговия предложител “Рилски лен” ще се развива и в друго направление – ще използва наличната материална база като малък логистичен център за различни производители и търговци и ще продължи да създава условия за наематели. Стратегическите планове нямат конкретно определени времеви фази, става ясно от уведомлението. Очакванията са, че в предстоящите пет – осем години “Рилски лен” ще запази пазарния си дял на българския пазар без съществена промяна в приходите от него. След 2022 г. усилията ще бъдат насочени към усвояването на нови технологии и производства, които да бъдат източници на по-високи приходи.

В уведомлението си “ТК-холд” заявява, че не смята да преобразува или прекратява “Рилски лен”, нито промени в капитала на дружеството в срок от една година от сключването на сделката. Не се предвиждат и промени в основната дейност на “Рилски лен”, нито в управлението му. Единствените промени в числеността на персонала и трудовите договори на служителите на “Рилски лен” са свързани със степента на натовареност на дружеството и възможностите му да изпълнява получените поръчки.

Приходите от продажби на “Рилски лен” за 2016 г. леко спадат от 525 на 506 хил. лв., като обаче и загубата е ограничена от 279 до 50 хил. За първото шестмесечие на тази година тенденцията се запазва и приходите достигат 213 хил. лв., след като за същия период на миналата година са били 273 хил. лв. Компанията продължава да трупа загуба – 60 хил. лв. от януари до юни т.г. срещу 14 хил. лв. за същия период на 2016 г.

Според последния годишен отчет за дейността фирмата изпитва затруднения най-вече заради китайската инвазия, довела до постепенно стесняване на пазара на текстил на българските производители. За тежкото състояние на предприятието влияние оказва и остарелият машинен парк, става ясно от отчета. Според него последните нови машини в предприятието са от 1990 г. Сградите, строени през 50-те и 60-те години на миналия век, са в доста лошо състояние. Климатичната инсталация не работи още от времето на социализма, пише още в отчета. Налице е проблем и с осигуряването на суровина – лен в България не се отглежда вече 20 години, а през 2006 г. беше затворено и последното предприятие за първична преработка на лен във Велинград. Много тежко и положението и с кадрите. Специалист с висше текстилно образование не е постъпвал в “Рилски лен” от десетина години. Не е по-добро положението и със средните специалисти. На практика някогашното текстилно училище вече не съществува, отбелязва докладът. Поради намаления обем на поръчките през четвъртото тримесечие в дружеството се наложило и съкращаване на част от персонала.

 

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close