ОбществоРегионални

Рекултивацията на старото депо в Самоков сред приоритетите на МОСВ

Самоков 365

Кметът Владимир Георгиев получи уведомително писмо от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда към МОСВ, че проектът за рекултивация на старото депо на община Самоков е включен в списъка с приетите приоритети в сектор „Управление на отпадъците”.Решението е взето на заседание на УС на ПУДООС, относно проектите на общините, които са изготвени и внесени в предприятието, преминали са съгласувателните процедури и са окомплектовани с изискуемите от финансиращия орган документи. ПУДООС ще осигури средствата, необходими за изпълнение на техническата рекултивация на депата, а задължение на общините  е да бъде финансирана тригодишната биологична рекултивация.

Община Самоков, след изграждане на Регионалния център за управление на отпадъците предприе действия да закрие и рекултивира старото общинското сметище, като кандидатства за финансиране на проект „Закриване и рекултивация на старо депо за твърди  битови отпадъци на  община Самоков”  пред  Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда към МОСВ. Общината изработи и внесе проект за рекултивация на старото депо в местността „Катранджия”. Чрез дейностите в проекта  се предвижда на местността, където се помещаваше старото депо да се изравни терена, да се постави зелен слой трева и да се залеси. В изпълнение на решението на УС, Община Самоков трябва да внесе в ПУДООС проект на документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител на проекта за преглед и съгласуване.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close