ОбществоРегионални

Районна прокуратура-Самоков в действие

Анелия Балабанова

През изминалата година работата на Районна прокуратура-Самоков е била по-натоварена в сравнение с предходните две години. Този извод може да се направи от доклада, представен от районния прокурор Ваня Панева. Дейността на прокуратурата е разнообразна, като най-общо тя се изразява в работа по преписки, образувани по жалби на граждани и институции, наблюдаване и даване на указания по делата, по които се извършва разследване от разследващите полицаи, изготвяне на съответните актове за внасяне на делата в съда, както и участие в съдебни заседания.

През 2018 г. прокурорите при РП-Самоков са работили по общо 1772 бр. преписки като в тази цифра се включват и административните преписки. Тези за 2017 г. са 1764 бр., а за 2016 г. – 1485 бр. Цитираният показател сочи, че през изминалата година прокурорите са работили по повече преписки в сравнение с изминалите две години като през отчетния период са образувани нови 912.

През 2018 г. прокурорите на РП-Самоков са решили общо 792 бр. преписки в сравнение с 590 през 2017 и 800 за 2016 г. Важно е да се отбележи, че прокуратурата работи приоритетно по такива,  съдържащи данни за домашно насилие. В тази връзка е изготвено указание от Главния прокурор и преписки от тази категория се работят изключително бързо. Приоритетно се провежда проверка и по преписки, които съдържат данни по Закона за здравето, свързани с принудително настаняване за лечение на лице, страдащо от психично заболяване в случаите когато то е опасно за себе си или за околните. В тази връзка се изготвя искане от РП-Самоков, по което се образуват дела и се провеждат съдебни заседания. Участието на прокурора в тях е задължително. Броят на тези преписки през 2018 година също се е увеличил.

През изминалата година при РП-Самоков са наблюдавани общо 1273 досъдебни производства в сравнение с 1003 за 2017 и 912. От данните на районния прокурор става ясно, че през периода са новообразувани 592 дела, 151 са внесените в съда прокурорски актове, 66 са обвинителните актове срещу 72 лица, има 56 споразумения срещу 57 лица и 29 предложения за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание срещу 30 лица. През отчетната година съдът е наложил наказания по отношение на 145 лица. Общо наложени са 203 наказания, тъй като за някои престъпления има по две или три такива на едно лице, когато законът предвижда това. Наложените глоби за периода са в размер на 43 900 лв.

Доста голям е делът на престъпленията по транспорта по чл.343б, чл.343в и 345 от НК. Касае се за случаи, при които деецът е управлявал МПС след употреба на алкохол над 1.2 промила или на наркотични вещества, или е бил неправоспособен водач и в едногодишен срок от наказанието му по административен ред отново е управлявал без свидетелство за управление на МПС. Броят на тези дела е значителен, а наказанията, които предвиждат са лишаване от свобода от една до три години и глоба от петстотин до хиляда и петстотин лева и отнемане на свидетелство за управление на МПС, в случаите когато водачът е правоспособен. Тези наказания не позволяват извършителите им да бъдат наказвани само с глоби и или с пробация, а единствено на лишаване от свобода.

Следва да се отбележи, че значително се е увеличил броя на делата с предмет наркотични вещества. През отчетния период в РП-Самоков са наблюдавани 63 дела с предмет наркотични вещества. Наблюдава се намаляване на броя на делата, водени срещу непълнолетни. Спрямо тези лица се прилагат успешно и възпитателни мерки от  страна на МКБППМН. През 2018г. значителен брой представляват делата по чл.209 от НК за измама.Част от извършителите им са разкрити и осъдени като в тази връзка в момента има задържани лица с мярка за неотклонение „Задържане под стража”. Във връзка с характерните за района престъпления ще продължи работата на Районната прокуратура в Самоков и през 2019 г.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close