ОбществоРегионалниСамоков

РАЙОНЕН СЪД – САМОКОВ – ОБЯВА

във връзка с писмо изх. № 11-00-1184/22/30.09.2022 г. на Министъра на правосъдието

обявява

една щатна бройка за длъжността „Съдия по вписванията”, която да бъде заета при условията на чл. 68, ал.1, т. 3 от Кодекса на труда.

Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 162 от Закона за съдебната власт.

Необходими документи за кандидатстване: молба; автобиография; медицинско свидетелство; документ за психично здраве; документи, удостоверяващи  трудов, осигурителен и/или служебен стаж; декларация по чл. 162  от Закона за съдебната власт; нотариално заверени копия от диплома с приложение за висше образование по специалност „Право“ и удостоверение за придобита юридическа правоспособност, ако е издадено преди 01.03.2011г.

Документите се подават в Районен съд – гр. Самоков, на адрес: гр.Самоков, ул.”Бачо Киро”№ 1, етаж ІІ, стая № 9, в 7-дневен срок от датата на публикацията на обявата на сайта на вестник “Самоков – 365”, всеки работен ден от 09.00 часа до 17.00 часа.

Председател на РС – Самоков :

                                     /Янко Чавеев/     

 

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close