Седмицата

Работата по създаване на Местната инициативна група продължава

migМария Галчева

В петък в залата на ОбС Самоков се проведоха две срещи по повод създаването на Местна инициативна група. Както ви информирахме това е важен момент, за да може да бъдем изрядни по отношение на реда  и условията за разработване и подаване на подготвителен проект по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности” на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Срещите бяха с неправителствените организации и с бизнеса и бяха водени от кмета Владимир Георгиев и с неговия заместник Сия Шехтанова.

Оказа се, че на територията на Европа има създадени около 3500 подобни местни партньорства, а в България са 35. Тези 35 МИГ-а покриват около 30% от територията на страната. В Самоков нямаме създавано подобно и затова за нас е много важно да бъдем максимално изрядни, гъвкави и адекватни.

В правомощията на МИГ-а е да проучи приоритетите на общността, да изготви анализ и стратегия за развитие, съответно и бюджет, с който при одобрение на проектите разполага.

НПО-тата и бизнесът можеха да излъчат свои кандидатури за формирането на МИГ-а. Всяка от страните определи по един свой представител. Така действащите роли стават три – Общината и двете представителства.

НПО секторът, след проведеното гласуване, се обедини около Камелия Радева – председател на Агенция за регионално развитие на Рила.  Бизнесът от своя страна определи  Петър Георгиев, изпълнителен директор на „Самел 90” АД, за лицето си в МИГ-а.

Сега предстои да се разработи стратегия в сътрудничество между тях, с която в началото на следващата година да се кандидатства за финансиране. Кметът Георгиев коментира, че имаме нужда от силна стратегия, посредством която да можем да акумулираме финанси на местно ниво и парите да минават и остават в общината Самоков.  Това превръща функционирането на Местната инициативна група в мини разплащателна агенция, чиито ползи са единствено и само за общината ни.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close