БизнесЛюбопитноРегионални

ПЪРВА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА СЕ ПРОВЕДЕ В ОБЛАСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ

Самоков 365

По инициатива на Областния управител на Софийска област, г-жа Росица Иванова, на 3 февруари 2016 г. в сградата на Областна администрация бе проведена информационна среща „Бизнес-закуска” на тема „Предстоящи възможности за кандидатстване по програми с европейско финансиране”.

„Основната цел на форума, който се провежда за пръв път в Областна администрация на Софийска област, е да се установи стабилно сътрудничество между правителството и местния бизнес, с цел използване на всички възможности за подпомагане на фирмите от общините и подобряване на икономическото състояние на Софийска област. Вярвам, че тази среща е навременна и ще бъде полезна за всички фирми, като в бъдеще ще доведе до конкретни резултати и подобряваща се бизнес среда. Стартираме в  началото на календарната година, съобразявайки се с това, че до дни се отварят процедурите за кандидатстване по няколко от мерките на оперативните програми като “Добри и безопасни условия на труд” към МТСП и времето за приготвяне на проектните ви предложения е ограничено. Заедно с нашите партньори от работодателските организации – БСК, БТПП и КРИБ ще сме на разположение за съдействие и подкрепа. Днес поставяме началото на една нова и надявам се ползотворна традиция с поредица от форуми, като този, даващи възможности за реален напредък на всеки от вас и подкрепящи бизнеса в нашия регион“, заяви Областният управител- г-жа Иванова.

В бизнес-закуската взеха участие ръководството и екип от Областната администрация, и представители на 23 успешно работещи фирми от общините: Годеч, Горна Малина, Драгоман, Костинброд, Своге и Сливница. Гости на форума бяха г-н Кирил Желязков – гл. директор на БСК и г-жа Мариана Танчева – директор Д“ЕИЕП“ в БТТП.

Те имаха възможността да се запознаят с оперативните програми за програмен период 2014-2020 – ОП “Иновации и конкурентно-способност”, ОП “Региони в растеж”, ОП “Развитие на човешките ресурси”, ОП “Транспорт и транспортна инфраструктура”, ОП “Околна среда”, ОП “Наука и образование за интелигентен растеж”, ОП “Добро управление”, както и с електронната система за кандидатстване ИСУН 2020.

Представителите на БСК и БТПП, г-н Кирил Желязков и г-жа Мариана Танчева от своя страна приветстваха организирането на форума, изказаха задоволството си от широкото присъствие на представителите на бизнеса от региона на областта и заявиха, че приемат това като ясен знак за нуждата от регулярни, ориентирани към резултата и тясно фокусирани в практически аспект бизнес срещи.

Програмният директор европейски програми и проекти, г-жа Елза Григорова бе основен лектор на събитието. Тя представи подробно условията и сроковете за кандидатставане, и спецификата на всяка оперативна програма. Сред акцентите бе разясняване на обосновката и необходимостта от реализирането на даден проект, определянето на обща и специфични цели, целеви групи, подробното описание и обосновката на дейности, продължителността на проекта и план за изпълнение. В рамките на информационното събитие бяха разяснени в детайли и стъпките при кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по линия на оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.

Г-жа Григорова представи примерни дейности по програма „Развитие на селските райони”, които биха представлявали интерес за участниците във форума – модернизация на производството, преработката и реализацията на хранителните продукти, подкрепа за млади земеделски производители, подобряване на достъпа до консултантски услуги и обучение, запазване на традиционните земеделски практики, особено в планинските райони, възстановяване и поддържане на земеделски земи с висока природна стойност, насърчаване на биологично растениевъдство, пчеларство и животновъдство, подобряване на ефективността при интегрираното управление на водата като стопански ресурс, възстановяването на горския потенциал и превенция на пожарите в горите, стартиране на микропредприятия в селските райони с приоритет в областта на преработката, подобряване на общинската пътна и ВИК инфраструктура и други.

След направената презентация представителите на бизнеса имаха възможност да поставят практически въпроси и проблеми, да споделят положителен опит и установят контакти за партньорство помежду си, бе дискутирана основната цел на форума – да се установи сътрудничество между държавните и работодателските институции, и местния бизнес, с цел използване на всички възможности за подпомагане и подобряване на икономическото развитие на Софийска област. Две от присъстващите на форума фирми „РАВИК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и „МОГИЛА“ ЕООД от град Годеч, представиха своята продукция, като предложиха на участниците вкусни сладки и млечни продукти, собствено производство.

Информационната среща е първа от поредица „бизнес-закуски“, които ще бъдат проведени в Областната администрация в рамките на месец февруари т.г. Предстои провеждане на срещи с представители на местния бизнес от общините от Средногорския регион и общините: Долна баня, Ихтиман, Костенец и Самоков, които ще бъдат организирани на 11.02.2016 г. и с общините: Ботевград, Етрополе и Правец – на 16.02.2016 година.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close