През погледа на специалиста

Психологът Милка Кощрова за децата със специални образователни потребности

милка кощроваИлияна Георгиева

 

Милка Кощрова  е психолог . Завършила е магистър по психология в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Педагогически съветник – психолог в ОУ”Митрополит Авксентий Велешки”. Работи в областта на работа с деца и младежи от 20 години. Консултира деца и младежи с емоционални и поведенчески затруднения и техните семейства. В своята работа използва индивидуалния подход и краткосрочната психотерапия.

 

Какво са специални образователни потребностти?

 

Всички деца навършили 7 години се записват в първи клас и с това се слага началото на така наречената училищна възраст.  В този период на своето развитие децата трябва да усвоят определени знания и умения и да демонстрират своите способности.

Ако те не са в състояние да усвояват тези знания с определен темп – това вече означава, че им е небходима специфична помощ, за да могат да се справят с училищните си задължения. За всяко едно дете това е индивидуална нужда и за това говорим за специални образователни потребности.

 

Кои са децата със СОП?

 

Това са едни малки слънчица, които изпитват определени затруднения при провеждането на учебно-възпитателния процес и за да се справят пълноценно им трябва допълнителна помощ.

Техният проблем може да се корени в някакво заболяване, при което те отсъстват дълго от училище и се налага да се работи с тях допълнително.

Може да имат обучителни трудности, възникнали в резултат на конкретен техен проблем. Може да се касае и за логопедични и други проблеми в резултат, на които на детето му е трудно в усвояването на учебния материал.

 

Какво е интегрирано обучение?

 

При интегрираното обучение учител специалист – дефектолог работи допълнително с децата, за да могат те да изградят навици за обучение, да усвояват по-добре преподавания материал и да придобиват чисто социални умения за своята бъдеща реализация в обществото

 

Как се интегрират в училище децата със СОП? Кои са трудностите, с които се сблъскват самите деца при адаптирането си в масовото училище? Каква е нагласата на обществото в града ни към тях? Как се приема това интегриране? 

 

С една дума мога да кажа, че тези деца се справят добре. И техните съученици ги приемат добре и се стараят колкото могат да им помогнат в адаптирането към учебния процес. Но проблемът е, че с тази допълнителна работа само по 3-4 часа седмично не могат да се преодолеят големите затруднения, които някои от децата изпитват. За тях темпът в масовото училище е непосилен и с всяка следваща година те изостават драстично. Това ги демотивира по време на учебните занимания  и  те за тях стават безинтересни.

Не съм се натъквала на отрицателни нагласи в общественото мнение за тези деца, но на някои от тях им е трудно в чисто емоционален аспект. Защото те самите имат специфични потребности и това им причинява голям стрес.

 

Кои са институциите  ангажирани с интегрирането на деца със СОП в града ни и тези в страната?

Това на преден план са самите училища, в които децата са се записали да се обучават. Но иначе има Регионални ресурсни центрове.

 

В училището, където работиш интегрират ли се деца със СОП?  Знам че има етичен кодекс и не трябва да споделяш подробна информация по случаите, но моля те отговори ми заради родителите които имат дете с подобни затруднения и все още не са взели решението да пуснат детето си в масово училище, просто за да видят примера, да знаят че и тяхното дете може, кажи ми само какви са заболяванията на децата, които се интегрират в твоето училище?

 

В моето училище се обучават такива деца – слънчица. Мога смело да кажа, че сме се постарали да направим всичко, което е необходимо те да се чувстват комфортно в училище и сред другите деца.

На родителите на децата със СОП мога да кажа, че могат да запишат своите деца в масовото училище и да не се страхуват за тях, но ако са налице говорни дефекти или други много специфични проблеми е необходимо преди да дойдат в училище да ги преодолеят.

 

Какви са най- честите затруднения, с които се сблъскваш в работата си с тях?

 

Не мога да кажа, че има нещо, което се повтаря. Както подчертах и по-горе всяко дете си е със своите специфики и с всяко се работи строго индивидуално.

 

Работиш ли и с техните родители? Кои са най- трудните моменти при срещите или работата с тях?

В много от случаите родителите са ангажирани с децата си и се отзовават на всеки сигнал от наша страна за подпомагане по-доброто развитие на децата.

Има обаче и такива родители, които трудно осъзнават, че техните деца се нуждаят от допълнителна помощ. Тези родители просто не разбират, че не помагат по този начин на децата си, а само им вредят.

 

Какви са трудностите, пред които се изправят техните родители?

Ангажиментите на родителите на тези деца са много по-големи от ангажиментите на родителите на останалите деца. В много от случаите работата по учебните предмети трябва да продължи и в къщи. Необходими са и допълнителни грижи по отглеждането им, свързани с лекарски прегледи, вземането на определени медикаменти или цял куп други задължения.

Тези родители се нуждаят от психолог толкова, колкото и техните деца.

 

Според теб като специалист, който работи директно с тези деца и техните родители къде виждаш  слабите места в интегрирането им, и какво е нужно да се направи тук на местно ниво, съответно и на държавно?

Не знам на кого точно му хрумна идеята за закриването на помощните училища. Но това не биваше да се случва. Защото там за определени деца щеше да бъде по-добре. В смисъл – там темпа на обучение е по-бавен, специалисти учители се грижат ежедневно за децата и успехите им са много по-добри. Аз самата съм работила и в помощно училище и говоря това от собствен опит

Моля те кажи нещо на родителите на деца със СОП.

Мили родители обичаме вашите деца-слънчица и сме готови да направим заедно с вас всичко възможно за да се реализират пълноценно в обществото. Вие знаете не по-зле от мен, че за тях много важни са малките крачки, с които постигаме целите си.

Ако имате нужда от помощ или съвет можете да ме намерите на телефон 0896744010.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close