Обща категорияОбщество

Проект „Български суверен”

За България единодушно е предсказано от Слава Севрюкова, Вангелия Гущерова и Вера Кочовска, че ще бъде №1, повече от Швейцария и духовен център на света. Това ще стане, когато направим нещо смело, нечувано и невиждано. Досега само се опитваме да подражаваме на западните държави, въпреки че те не са добър пример. Без да мислим, приемаме че нищо по-добро не съществува. Когато се замислим откриваме, че сами сме се отказали от щастието си, от добрината си, от любовта, от върховната си власт и от силата си.

“Български СУВЕРЕН” е РАБОТЕН ПРОЕКТ за промяна на живота ни към колективно съзнание. Текуща – директна – пряка демокрация е система на самоуправление, където всички са депутати, БЕЗ партии и политици! 

Какво е СУВЕРЕН?

Група от хора, които имат изключителни права и върховна власт.

Какво е Български СУВЕРЕН?

Всички родени българи имат изключителни права и върховна власт! Притежавайки върховната си власт, ние ще променим всички закони и ще превъзпитаме корпорациите.

Няколко думи за Българската текуща – пряка – директна демокрация:

  1. Осигурява прозрачност: При Текущата демокрация хората имат лесен достъп до необходимата им информация за държавата и законите. Могат информирано да вземат своите решения по проблемите, които ги засягат. Новите технологии правят възможно виртуалното публично обсъждане на предложени промени или нови закони.
  2. Осигурява поемане на лична отговорност: Всеки е депутат и има законодателната власт да предлага промени и нови закони за всенародно гласуване! Хората са индивидуалисти и знаят най-добре от какво имат нужда и кое е най-доброто решение за тях! Създадените комисии по министерства приемат предложенията, придават им законова форма и ги поставят за общонародно обсъждане и в последствие за гласуване на държавната Интернет страница. В Текущата демокрация народът – суверенът държи отговорни държавните му служители за изпълнението на взетите от него решения. Длъжностите в държавата са изборни.
  3. Създава постоянно динамична среда на демокрация: В непрекъснатия процес на вземане на решения в зависимост от специфичността на проблема се активират и участват подготвени специалисти. Когато казусът е принципен и засяга всички хора, тогава се активират милиони. Когато колективно взето решение по даден въпрос се окаже недостатъчно ефективно, всеки може да предложи за гласуване подобрението му.
  4. Контролира и свежда до минимум риска от корупция или конфликт на интереси: С премахването на представителността в държавата изчезва и концентрацията на власт в ръцете на управляващите. Когато няма партии, няма и интерес за влияние и подкупи. Корпорациите не могат да си позволят да подкупят нация. Всички длъжности в държавните институции стават избираеми! Избира се с конкурси измежду доказани специалисти и експерти за длъжности – като Президент, Министър-председател, министри, съдии, полицейски началници, кметове и т.н. Когато някой от тях не си върши работата се уволнява, чрез гласуване от народа – суверена!
  5. Осигурява практично, целесъобразно и контролирано изразходване на средствата необходими за функциониране на държавата и социалното подпомагане: В Текущата демокрация могат лесно да се внедряват новите изобретения, които намаляват разходите и стойността на обществените услуги.
  6. Създава организирано и коопериращо общество: Народът взема добре информирани решения и участва активно и пълноценно в социалния живот. Взаимоотношенията между хората и институциите се балансират и хармонизират. Създават се условия за повишаване интереса и активността на населението при гласуване, когато решенията и изпълнението им зависят само и единствено от личността.
  7. Повишава общата култура и образованост на обществото: Текущата демокрация в съвременния свят на бърз и лесен достъп до информация, създава необходимите условия за изява на знаещите и можещите. Това е система, която прави възможно пълноценното използване на интелектуалната енергия на хората! Поражда нов тип на взаимоотношения, водещи са личния пример и взаимопомощта. Забързва прогреса на обществото, в следствие на което се повишава и жизненият стандарт.
  8. Насърчава хората да участват в управлението на държавата: Когато всеки знае, че неговият глас се чува и е от значение, човек придобива стимула да се образова как работи държавата и да участва активно. Хората придобиват национална гордост и развиват чувство на патриотизъм, отговорност, самоувереност и самоуважение.
  9. Увеличава жизненият стандарт на населението: Текущата демокрация дава възможността на всички малцинствени групи да се интегрират успешно в обществото и да придобият уменията, с които да допринасят за обществения интерес. Увеличава се данъчната етика и намаляват измамите. Поевтиняват публичните услуги, защото цената им се определя от реалното търсене и готовност на хората да плащат за тях. Природните и енергийни ресурси са национален приоритет и богатство. Доходите се увеличават. Усещането за благополучие и справедливост от населението увеличава щастието, здравето, демографския прираст, раждаемостта и просперитета на нацията.
  10. Социалният капитал се увеличава: В Текущата демокрация върховната власт е на народа – суверена, защото притежава и контролира и трите компонента на властта: законодателния, съдебния и изпълнителния. Доверието на гражданите в управлението на държавата се увеличава. Колективното съзнание определя битието. Създават се необходимите условия за правилно държавно функциониране.

Автор: Дима Ненчева

Nenchev.com

https://www.facebook.com/BulgarianSovereign

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close