Седмицата

Проектът за бюджет за 2014 година на обсъждане до края на месеца

levОбщина Самоков започва подготовката на бюджета за 2014г. Срокът за провеждане на публичното обсъждане на готовия проект е 30 ноември съгласно Закона за публичните финанси. До тогава разработката трябва да бъде готова, в това число и списъка със строителната програма на Общината. Общественото обсъждане на бюджета на Самоков е с граждани, второстепенни разпоредители, общински предприятия и др. ще се проведе на 29 ноември от 15 часа в залата на ОбС – 5 ет. В сградата на Общината.

Съгласно проектобюджета за Държавния бюджет за следващата година се предвижда увеличение с 20 лв. на средствата за дете в детска градина, с 23 лв. завишение на стандартите за предучилищните групи в градините и с 12 лв. за училищата. Единният разходен стандарт за учениците в общообразователните училища е завишен с 18 лв. и вече е в размер на 1460 лв. на година. 47 лв. е увеличението за учениците в профилираните гимназии. Средствата за материално-техническата база, за извънучилищна и извънкласна дейност за подпомагане на храненето и осигуряване на целодневен учебен процес за ученици до 4 клас запазват нивата си от 2013г.

От 14 на 18 лв. се завишава субсидиятаза медицинско обслужване на дете и ученик.

За Домовете за стари хора държавата ще заплаща по 6145 лв. за един домуващ, като тук завишението е 239 лв.

Центровете за социална рехабилитация нямат завишение на субсидията.

В сферата на културата завишението е с близо 2 процента. Така една субсидирана бройка за музея става 11 300 лв. С около 130 лв. се увеличава и субсидираната бройка за читалищата, като тя става 6 400 лв.

За община Самоков са отпуснати 5,5 повече субсидирани бройки, в сравнение с миналата година.За кои читалища ще бъдат тези бройки все още не е уточнено.

20% е увеличението на средствата за капитална субсидия, които за 2014 година се предвиждат в размер на 657 600 лв. Тези средства могат да се разходват за изграждане и основен ремонт на дълготрайни материални активи, инфраструктура и др. Гражданите могат да правят предложения за разходването на средствата на електронната поща на общината или да ги депозират писмено на Деловодство.

Очакваната субсидия от Държавния бюджет за 2014г. е в размер на 12 224 000 лв. Завишението в сравнение с 2013г. е с 338 300 лв. От тях 170 600 са за делегираните от държавата дейности – образование 56 600 лв, култура – 42 800 лв. и социални грижи – 36 400 лв.

В момента Законът за Държавния бюджет предвижда общините да получат 95% от субсидията, а останалите, само в случай на изпълнение на приходните показатели. Практиката показва, че този остатък не се получава, ето защо от НСОРБ е внесено писмо в Народното събрание и Министерски съвет с искане за промяна.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close