Слайд категория

Проектът за бюджет за 2014 година на обсъждане до края на месеца

levОбщина Самоков започва подготовката на бюджета за 2014г. Срокът за провеждане на публичното обсъждане на готовия проект е 30 ноември съгласно Закона за публичните финанси. До тогава разработката трябва да бъде готова, в това число и списъка със строителната програма на Общината. Общественото обсъждане на бюджета на Самоков е с граждани, второстепенни разпоредители, общински предприятия и др. ще се проведе на 29 ноември от 15 часа в залата на ОбС – 5 ет. В сградата на Общината.

Съгласно проектобюджета за Държавния бюджет за следващата година се предвижда увеличение с 20 лв. на средствата за дете в детска градина, с 23 лв. завишение на стандартите за предучилищните групи в градините и с 12 лв. за училищата. Единният разходен стандарт за учениците в общообразователните училища е завишен с 18 лв. и вече е в размер на 1460 лв. на година. 47 лв. е увеличението за учениците в профилираните гимназии. Средствата за материално-техническата база, за извънучилищна и извънкласна дейност за подпомагане на храненето и осигуряване на целодневен учебен процес за ученици до 4 клас запазват нивата си от 2013г.

От 14 на 18 лв. се завишава субсидиятаза медицинско обслужване на дете и ученик.

За Домовете за стари хора държавата ще заплаща по 6145 лв. за един домуващ, като тук завишението е 239 лв.

Центровете за социална рехабилитация нямат завишение на субсидията.

В сферата на културата завишението е с близо 2 процента. Така една субсидирана бройка за музея става 11 300 лв. С около 130 лв. се увеличава и субсидираната бройка за читалищата, като тя става 6 400 лв.

За община Самоков са отпуснати 5,5 повече субсидирани бройки, в сравнение с миналата година.За кои читалища ще бъдат тези бройки все още не е уточнено.

20% е увеличението на средствата за капитална субсидия, които за 2014 година се предвиждат в размер на 657 600 лв. Тези средства могат да се разходват за изграждане и основен ремонт на дълготрайни материални активи, инфраструктура и др. Гражданите могат да правят предложения за разходването на средствата на електронната поща на общината или да ги депозират писмено на Деловодство.

Очакваната субсидия от Държавния бюджет за 2014г. е в размер на 12 224 000 лв. Завишението в сравнение с 2013г. е с 338 300 лв. От тях 170 600 са за делегираните от държавата дейности – образование 56 600 лв, култура – 42 800 лв. и социални грижи – 36 400 лв.

В момента Законът за Държавния бюджет предвижда общините да получат 95% от субсидията, а останалите, само в случай на изпълнение на приходните показатели. Практиката показва, че този остатък не се получава, ето защо от НСОРБ е внесено писмо в Народното събрание и Министерски съвет с искане за промяна.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close