Седмицата

Продължават срещите за създаване на Местна инициативна група в Самоков

MIGСамоков 365

В петък Общината ще бъде домакин на поредните срещи, свързани със създаването на Местна инициативна група като акцентът е поставен върху участието и ролята на неправителствените организации.
На събирането ще бъде предоставена подробна информация за Воденото от общностите местно развитие (ВОМР)/ ЛИДЕР и прилагането му в България, както и редът и условията за разработване и подаване на подготвителен проект по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности” на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
С помощта на тази мярка ще бъде финансирано създаването на местно партньорство с участие на неправителствените организации, който заедно с другите публични партньори ще прилага подхода „Водено от общността местно развитие“ на територията на община Самоков.
Новосъздаденото местно партньорство ще включва публични, бизнес и граждански организации, които работят на територията на общината, ще обединява местните действащи лица около споделени идеи за развитие, ще засилва диалога и сътрудничеството в селските райони.
Създаването на сътрудничества райони има ключова роля за устойчивото развитие на регионите.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close