Регионални

Проведе се учредително събрание на Местната инициативна група в Самоков

 

MigВ учредяването участваха 50 учредители, сред които фирми, земеделски производители, неправителствени организации и граждани. Сформирането на Местна инициативна група протече като бяха попълнени заявленията за участие от учредителите, след което се пристъпи към приемане на Устав на сдружението и ръководните му органи. Изискването е минимум 30 лица да участват в учредяването. Адв. Виктория Тонева предложи промяна в устава членовете на управителния съвет да бъдат 7, а не пет, но предложението за промяна не бе прието. Разпределението на квотите е такова, че нито един от трите сектора не може да има мажоритарен вот. По този начин решенията могат да бъдат вземани единствено с подкрепата на поне два от трите сектора. На учредителното събрание бе конституирана местната инициативна група. Предстои да бъде направена регистрация й като сдружение с нестопанска цел. Общото събрание на МИГ-Самоков се състои от всички учредители. Избран бе и управителен съвет. Като представител на публичния сектор в Управителния съвет на МИГ Самоков, с решение на ОбС ще бъде кметът Владимир Георгиев. На учредителното събрание бяха направени предложения от страна на неправителствените организации и бизнеса. От страна на бизнеса постъпиха две предложения – Петър Георгиев, управител на „Самел” АД и Светла Атанасова, управител на „Самоков – Боровец” АД. И двете предложения бяха приети. От страна на неправителствения сектор постъпиха три предложения – Йордан Галев, президент на клуб по борба „Рилски спортист 2000”, Антоанета Бонева от „Център за европейски програми и проекти” и Николай Николов, член на настоятелството на Читалище – паметник „Отец Паисий” – Самоков. След проведеното гласуване за представители на неправителствения сектор бяха избрани г-н Николов и г-н Галев. След конституирането на управителния съвет се пристъпи към избор на членовете на Контролния съвет. Постъпиха четири предложения, които бяха подложени на гласуване. След преброяването на вота в контролния орган на МИГ влязоха Борислав Чилингиров БК „Рилски спортист”, д-р Филчев – фирма „Евровижън”  и Стоян Пашов, председател на читалище „Отец Паисий” – Самоков. МИГ е самостоятелно юридическо лице и всички действия  инициативи, които ще предприема са независими. МИГ – Самоков се сформира чрез спечеления от Община Самоков проект за реализиране на подготвителните действия по подхода Водени от общността местно развитие. Офисът на местната инициативна група се намира в Туристическия информационен център на Община Самоков.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close