Седмицата

При засилен интерес премина общественото обсъждане на проекта за план на НП „Рила”

ParkАнелия Балабанова

Със засилено самоковско присъствие премина финалното обществено обсъждане на изготвения проект на план за управление на НП „Рила” в периода 2015-2024 г. Събитието се състоя в залата на Драматичен театър „Никола Вапцаров” – Благоевград. Известно е, че паркът е един от големите в страната, обхваща доста обширен периметър като площ и е разположен на територията на няколко общини – Благоевград, Кюстендил, София и Пазарджик.Това поражда доста поводи за дискусии, особено що се отнася до т.нар. зони с ограничено човешко въздействие /ОЧВ/. Присъстващите инвеститори от различни райони изложиха своите съображения, свързани с това, че по този начин се стопират  възможностите за развитие, а така също изграждането на нови обекти и съоръжения. По думите им това е една от причините за обезлюдаването и намаляването на населението в региона. Изказаното мнение беше споделено и от присъстващите представители на „Бороспорт” АД, кметове на села и хора, свързани по някакъв начин с туризма .

В продължение на няколко часа се споделяха различни аргументи, коментари относно постигнатия баланс в проекта за управление на НП „Рила” през следващите десет години, препоръки за синхронизиране на използваните термини, както и забележки относно практическата приложимост на разработката. Доста активен относно предложенията и препоръките беше Тома Белев.

Красимир Андонов – директор на НП „Рила”, и хората от екипа по проекта в лицето на Росана Матева и доц. Ана Генева с отговаряха на отправените към тях въпроси и обещаха, че по-голяма част от направените препоръки ще бъдат взети под внимание при окончателното изготвяне на плана, който до края на месеца трябва да се внесе за обсъждане в МОСВ. По основната тема – за районите на ограничено човешко въздействие не беше постигнато особено разбиране. Заедно с резерватите те представляват около 40% от националния парк, където е забранено всякакво строителство. Запознати, присъстващи на обсъждането коментираха, че предишният план е бил доста рестриктивен и изготвен на принципа „Всичко е забранено”, освен определени дейности. В сравнение с него сегашният е по-либерален, но има нужда от известни корекции.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close