Общество

„Приятелите на Зипи” – програма, която учи децата да избягват агресията

 

Анна Манова

 

ZipiВсе по-често, в динамичното ни ежедневие, се настанява като неканен гост агресията. Тя е особено засилена в училищата и ескалира дори и при най-малките ученици. Ето защо е наложително да се помисли по-сериозно как тази тенденция да бъде контролирана и намалявана. „Приятелите на Зипи” е международно призната училищна програма, базираща се на поредица разкази за насекомото – пръчица Зипи и група деца, които попадат в различни ситуации. Тази детска образователна програма е насочена към малчуганите между 5-7- годишна възраст и е приложена в 10 столични училища. Като основната цел е да помогне на децата да се справят по един здравословен и конструктивен начин с проблемни и кризисни ситуации, както и да разбират и овладяват емоциите, както своите, така и на другите.

 

Или по друг начин казано това е цялостен иновативен подход за справяне с агресията. Проектът беше пилотен, двугодишен, стартирал през 03.03.2014 г. И приключи през месец февруари тази година.  Като се планира през следващите 5 години да бъде въведен в три български училища. И да бъде разширен, обхващайки по-големи целеви групи – „Приятели на Ябълка” за 8-12 – годишни деца и една тийнейджърска програма – „Клас без страх”.

 

Програмата се осъществява по проект „Приятели на Зипи – бъдещите граждани на България”  на Фондация „Асоциация Анимус” с партньорството на Voksne for Barn, Норвегия. Реализира се в десетки страни по света, като България е 28-мата държава, в която стартира нейното приложение. Координатор на проекта за България е Анна Миланова. С нея разговаряме за ползите от такъв тип програми в българските училища, за възможностите и за бъдещото им прилагане и в малките населени места.

 

Какви резултати са постигнати към този момент върху децата, които вече са преминали през детската образователна програма „Приятелите на Зипи“?

 

Програмата цели придобиване на социални умения като ефективно общуване, разрешаване на конфликти, създаване и запазване на здравословни взаимоотношения.

Данните от изследването за установяване ефекта от програмата, показаха, че родителите на децата, които са участвали в програмата, отчитат увеличаване на активните стратегии за справяне и намаляване на негативните такива в сравнение с децата, които не са имали възможност да се възползват от програмата. Проведохме и анкета сред учителите, която целеше да разберем до колко, според тях, програмата е подобрила начина на общуване между децата в клас, общуването между децата и учителя, а също така и способностите на децата да се справят с трудностите, които възникват. Резултатите от анкетата показаха, че учителите, провели програмата в България, оценяват, че тя е изиграла положително влияние както върху способността на децата да общуват и да се справят с възникналите трудности помежду им, така и върху общуването на децата с техния учител.

 

Как се отнасят децата към тази доста различна от учебните занятия дейност?

 

В занятията, които включват много интерактивни упражнения и ролеви игри, децата се чувстват свободни да изразяват чувствата, мнението си, да коментират и споделят опит от собствените си преживявания. Те стоят в кръг и заедно търсят решения на въпросите и проблемните ситуации, които урокът и разказът в него ги провокира. Това е формат, който се различава от обичайния за деня им и те участват с голям ентусиазъм.

 

Как е възможно да се въведе програмата и в училищата извън София?

 

Всяко училище или група от образователни заведения може да заяви желание за обучение на педагогическия си екип в програмата. Обучението на учителите е много важна част от прилагането на „Приятелите на Зипи” и затова програмата е предвидена само за учители, които са посещавали курса на обучение в „Приятелите на Зипи”. Тъй като знаем, че за училищата е трудно да осигурят финансов ресурс, за подобни обучения, екипът на Фондация „Асоциация Анимус” се стреми чрез проектна дейност да финансира обучението на учители, желаещи да прилагат програмата в своите класове. В следващата година програмата ще продължи в училища в градовете Враца, Айтос и други.

 

Програмата „Приятелите на Зипи“ има продължние и в по-горните класове, която се нарича „Приятелите на Ябълка“. Какво представлява тя и какво се планува за нея?

 

За нея се планира да бъде приложена в следващите пет години в три училища в България като част от програма за цялостен училищен подход за справяне с училищната агресия. Тази програма ще обхваща „Приятелите на Зипи”, „Приятелите на Ябълка”, които са предназначени за децата от първи до четвърти клас и „Клас без страх”, която е планувана за тийнейджъри. Ще въведем този цялостен подход в три училища, което ще позволи децата от всички възрасти да преминат през програми, които да им помогнат да развият своите социални и емоционални умения да се справят по-добре с конфликтни ситуации, агресията и тормоза в училище. При приложението на този подход ефектът върху училищната среда е устойчиво намаляване на агресията и тормоза в дългосрочен план.

 

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close