Регионални

Предстоят конкурси за работа

Търси се нов ръководител на Центъра за настаняване от семеен тип. Досега тази длъжност се изпълняваше от Иванка Соколова. Обявлението за провеждането на конкурса е публикувано на сайта на Общината, а определеният срок за подаване на документи – 31-ви август  вече изтече. Другата  вакантна позиция е тази на социален работник. Припомняме, че Центърът беше изграден  по проект, финансиран  от оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г. и открит през юли 2014 г. Конкурсът за заемане на длъжностите в ЦНСТД-Самоков ще се проведе чрез събеседване с Комисия за провеждане на конкурса, назначена от Кмета на Общината, съгласно чл.94 от Кодекса на труда. Кандидатите за ръководители следва да представят и своя Проектопрограма за развитие на Центъра за период от 3 години. 31-ви август е и крайният срок за подаване на документи за позицията гл. експерт „Образование, младежки дейности и спорт”  в Дирекция „ХДЕТТОС” към Общината. Сред изискванията към проявяващите интерес са минимум 2 години стаж по специалността, компютърна грамотност и умения за работа в екип. Досега тази дейност се изпълняваше от Жулияна Костова.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close