Бизнес

Предприятия със сезонни дейности могат да кандидатстват за обучения на служители

Самоков 365

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща за представяне на процедура „Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността”. Процедурата се реализира по линия на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и е в размер на 30 милиона лева.

Допустими кандидати по процедурата са работодатели, които развиват дейност в секторите на преработващата промишленост, строителството, хотелиерството и ресторантьорството. Предприятията с променлив интензитет на дейност в тези сектори могат да кандидатстват с проект, с помощта на който да повишат уменията на неактивни и безработни лица, които да обучат и наемат, съобразно актуалните си бизнес нужди. Могат да се комбинират различен брой и видове обучения, изискването е общата стойност за всички обучения за едно лице да не надвишава 2500 лева, стана ясно от представянето. Работодателите могат да включат в обучения и заети служители, но трябва да съблюдават задължителното изискване минимум 50% от участниците, които ще бъдат включени в проекта, да са безработни или неактивни лица на възраст между 30 и 54 години, които освен в обучения, трябва да бъдат включени и в заетост. Безвъзмездната финансова помощ за един проект е минимум 20 000 и максимум 391 166 лева. Срокът за кандидатстване е 07.03.2017 г.

Присъстващите на информационната среща бяха запознати и как става попълването на електронния формуляр за кандидатстване в Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020). Те получиха и отговори на въпроси, касаещи бюджета на проектните предложения, допустимите дейности и планирането на разходите.

Отговори на допълнителни въпроси за тази процедура, както и за всички програми, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, всички заинтересовани могат да намерят в ОИЦ – София.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close