Регионални

Предлагат Шишманово кале за статут на археологически обект от национално значение

“Самоков 365”

Междуведомствената комисия за оглед и определяне статута на археологически обект Шишманово кале излезе със становище да му бъде предоставен статут на недвижима културна ценност от национално значение.
Готов е протокола на междуведомствената комисия, назначена със Заповед на министъра на културата за изготвяне на предложение за определяне статут и режими, включващи териториален обхват и предписания за опазване на археологически обект Шишманово кале. Предложенията на междуведомствената комисия бяха докладвани и приети на заседание на експертния съвет по недвижимо културно наследство. В комисията имаше представители на Министерство на културата, на Националния институт за недвижимо културно наследство и др. Комисията излезе със становище, че обект Шишманово кале представлява значим археологически паметник, съчетаващ останки от различни периоди и притежава статут на археологическа недвижима културна ценност, с предварителна категория „национално значение”. Обектът е включен в базата данни на автоматизирана информационна система „Археологическа карта на България”.

„Късноантична крепост Шишманово кале” притежава висока научна и културно-историческа стойност и голям потенциал за превръщането й в обект на културен, еко и екстремен туризъм” – се казва в протокола.
Припомняме, че Община Самоков възложи изготвянето на проект от проектантски колектив с ръководител арх Фърков, с който общината има намерение да кандидатства пред европейските програми, но за да кандидатства, обектът трябва да бъде обявен за паметник от национално значение. Идеята е Шишманово да се възобнови като туристическа атракция и да стане годно за посетители. Предвижда се там да бъде обособен паркинг, трасирани екопътеки, осигуряване на достъпна среда за посетители, включително и на лица с увреждания. Предмет на самия проект е експонирането на крепостта и се предвижда разработките да включват консервация и реставрация. Този проект ще се обвърже с друг проект, който подготви община Самоков за изграждане на екопътека от Туристическата градина, през парк Лаго и друга историческа местност – Чакърови поляни, до Шишманово кале, като по този начин с двата проекта ще се образува един атрактивен туристически маршрут.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close