ЗлободневноРегионалниСамоков

Покана за публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен дълг от Община Самоков 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На 23 юли от 17.30 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Самоков на петия етаж в сградата на Общинска администрация ще се проведе публично обсъждане на проект за поемане на общински дълг от Община Самоков.

Предназначение на дълга – придобиване на имоти – частна държавна собственост, представляващи терени на бившо поделение (казармен район) по пътя Самоков – Боровец.

  1. Максимален размер на дълга – 4 642 680 лева;
  2. Валута на дълга – български лева;
  3. Вид на дълга– дългосрочен, целеви, инвестиционен, поет с договор за общински заем;
  4. Начин на обезпечаване – залог върху сметката на Община Самоков, по която постъпват собствените приходи на Община Самоков по чл. 45, ал. 1, т. 1 от  Закона за публичните финанси;
  5. Условия за погасяване:

–  срок за погасяване на кредита – до 120 месеца;

– лихва до 3,5%

  1. Начин на погасяване:

– на главницата на равни месечни вноски след изтичане на гратисния период, с възможност за предсрочно погасяване на част или на целия дълг, със собствени средства, без такси и неустойки.

– на лихвата – всеки месец, считано от датата на подписване на договора за кредит.

На основание чл.15 от Закона за общинския дълг, чл. 3 от Наредбата за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг в Община Самоков, Кметът на Община Самоков Владимир Георгиев отправя покана за присъствие на обсъждането към представителите на общинска администрация, държавни и обществени организации, към обществеността и всички заинтересовани физически и юридически лица.

Допълнителна информация за изпълнението на проекта са на разположение на заинтересованите лица в Община Самоков, четвърти етаж – дирекция „ХДЕТТОС”, тел. 0722/ 66951- Бранимира Бодурова- директор.

Писмени становища и предложения по темата на обсъждането могат да се изпращат на електронната поща на общината – obsh_sam@mail.bg, както и деловодството на общината, гр. Самоков, ул. „Македония” 34.

ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ

Кмет на Община Самоков

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close