Обща категорияРегионалниСамоков

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Управителният съвет на СНЦ “МИГ Самоков”, на основание на чл. 29, ал. 1  от устава на Сдружението свиква общо събрание 

на 11.02.2020 г.  от  16:00 часа  в  Заседателната зала на 5-ти етаж в сградата на Общинска администрация , гр. Самоков, ул. „Македония” 34

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Приемане на доклад за работата на МИГ Самоков за 2019 г.
  2. Приемане на годишни финансови отчети за 2019 г.
  3. Приемане на индикативен план за работата на МИГ за 2020 г.
  4. Приемане на финансов план за изпълнение дейностите на МИГ за 2020 г.
  5. Освобождаване и приемане на член на Управителния съвет на МИГ Самоков.
  6. Други

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, общото събрание ще се проведе същия ден от 17.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете на сдружението в офиса на МИГ-а (в Туристическия информационен център).

                                                                    От Управителния съвет

 

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close