ОбществоПредстоящоРегионални

ПОДГОТОВКАТА НА СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ 2014 – 2020 г.

ПОКАНА

ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ И ОБУЧЕНИЯ за създаване на Местна инициативна група Самоков

И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ

ПОДГОТОВКАТА НА СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ 2014 – 2020 г.

 

Във връзка с изпълнение на договор No. РД 50-188/07.12.2015 г., сключен между Община Самоков, МЗХ и ДФЗ-РА за създаване на Местна инициативна група- Самоков по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 год., ще се организират и проведат събития при следния график:

Дейност Дата на провеждане

Тема

Начален час Населено място от територията на Община Самоков Място на провеждане
Информационна среща 30.03.2016г. Информационни дейности; събития за информиране 11.00 с. Говедарци Кметство на село Говедарци
Информационна среща 30.03.2016г. Информационни дейности; събития за информиране 14.00 град Самоков Залата на ОбС
Информационна среща 30.03.2016г. Информационни дейности; събития за информиране 16.30

 

с. Широки дол НЧ „Виделина-1932”

с. Широки дол

Информационна среща 31.03.2016г. Информационни дейности; събития за информиране 16.00 с. Клисура; с.Алино;

с. Рельово;

с. Райово

НЧ „Надежда-1927”

с. Рельово

Информационна среща 01.04.2016г. Информационни дейности; събития за информиране 09.00

 

с. Радуил

с.Марица

Кметство

с. Радуил

Информационна среща 01.04.2016г. Информационни дейности; събития за информиране 16.00 с. Бели Искър с.Маджаре

с.Мала църква

 

Кметство

с. Бели Искър

Информационна среща 05.04.2016г. Информационни дейности; събития за информиране 10.00 с.Поповяне

с.Ковачевци

с.Ярлово

Бистро

с. Поповяне

Еднодневен семинар с представителите на бизнеса 31.03.2016г.

Прилагане на подхода ВОМР и местно икономическо развитие

10.30 – 16.00 Всички населени места Конферентна зала хотел „Арена“ гр.Самоков
Еднодневен семинар с представители на публичен сектор 01.04.2016г.

Прилагане на подхода ВОМР и местно икономическо развитие

10.30 – 16.00 Всички населени места Конферентна зала хотел „Арена“ гр.Самоков
Еднодневен семинар с представители на нестопанския сектор 04.04.2016г.

Прилагане на подхода ВОМР и местно икономическо развитие

10.30 – 16.00 Всички населени места Конферентна зала хотел  „Арена“ гр.Самоков

 

Този документ е създаден в рамките на договор РД 50-188/07.12.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 год., подкрепена от ЕЗФРСР

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close