Седмицата

Паметникът на Фотинов е поставен, споровете продължават

фотинов 3Анна Манова

Изграждането и поставянето на новия паметник на известния самоковски журналист Константин Фотинов все още предизвиква дебати. Причините са комплексни. А фактите са си факти. Налице е един бюст на Фотинов, намиращ се в едноименната гимназия и една цялостна разгърната композиция пак на Константин Фотинов, която и с невъоръжено око можете да видите, че се различава от първата. И двете са една срещу друга.

Припомняме, че идеята за паметника, в момента намиращ се срещу гимназията, е на председателя на дружеството на Съюза на българските журналисти в Самоков и е разгледана на среща при кмета. Предложението е от миналата година, подкрепено от ОбС. Интересно е и друго, че няма обществено обсъждане по темата или конкурсен характер за избор на изпълнител. А сумата, както стана ясно, за цялата свършена работа е 60 000 лв. /по закон сумата не изисква конкурс/. Тези няколко важни фактора всъщност предизвикват дебати. Както и скоростното изработване, позициониране и монтиране на цялостната композиция.

В тази връзка Алтернативният общински съвет Самоков с членове Илия Масларски  /народен представител от 38-то народно събрание/, инж. Петър Чарийски /член на Управителния съвет на Гражданска инициатива „Справедливост”/, д-р Константин Панев /председател на РДПБ Самоков/, инж. Здравко Манчев /председател на НФСБ Самоков/ и Аглика Крушовенска /член на Изпълнителния съвет на ПП „Зелените”/ са пуснали сигнал до Димитрийка Добрева – Ангелова, която е главен директор на Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното ни наследство” към Министерство на културата. Сигналът е относно нарушенията на законовите процедури от страна на кмета при направата и поставянето на паметника на Константин Фотинов в Самоков и гласи следното: На 21 май тази година в Самоков бе открит паметник, като бе обявено, че е на Константин Фотинов – бележитият наш съгражданин, основоположникът на българския периодичен печат. Статуята бе разположена срещу входа на едноименната самоковска гимназия, и на не повече от 30 м от съществуващия от години в двора на тази гимназия бюст-паметник на известния възрожденец. Държим да отбележим, че на новоизградения паметник е изобразен човек, който е с физически облик съвършено различен от представите на нашите съграждани за външността на Константин Фотинов, а тези представи са формирани от горепосочения бюст-паметник. Така че без каквато и да било обществена потребност от втори паметник и без каквито и да било сериозни доказателства за автентичността на представения върху него образ, градът ни бе снабден с втори Константин Фотинов. В подкрепа на нашето становище е публикацията „Константин Фотинов – първият български журналист“, където, между другото, авторката Невена Митрева /служител в Историческия музей на Самоков/ ни запознава с обстоятелството, че към момента липсват достоверни данни за установяване на истинския физически образ на Константин Фотинов.  Горепосочената публикация може да бъде прочетена в сайта на Историческия музей на Самоков /www.museumsamokov.blogspot.com/. В допълнение ще посочим още, че ни е известен и друг скулптурен портрет на Фотинов, намиращ се  сградата на Съюза на българските журналисти в София, който до определена степен може да се оприличи с бюст-паметника в самоковската гимназия, което е видно от приложения към настоящото снимков материал.

Съгласно чл. 6 т. 8 от ЗКН, като произведения на изящното изкуство, паметниците са културно наследство, а съгласно чл. 2, ал. 1 от същия закон, културното наследство е съвкупност от ценности, които са носители на историческа памет … и имат научна или културна стойност. С оглед на гореизложеното считаме, че въпросният нов паметник не може да претендира нито за носител на историческа памет, нито за някаква научна стойност, а по всяка вероятност и културната му стойност е под съмнение.

Настоящото трагикомично положение /около втория паметник на Констатин Фотинов/ е в резултат на тоталното несъобразяване от кмета на Самоков Владимир Георгиев със законовите процедури и на пълното незачитане на мнението на по-голямата част от самоковската общественост. Издигнат е паметник, който вместо да възпитава и обогатява паметта на поколенията за именития ни съгражданин, както и да дава отговори, той внася допълнително объркване в представите на хората, предизвиква присмех и подигравки. В подкрепа на  изложеното дотук, към настоящия сигнал прилагаме няколко публикации от местната преса, изразяващи обществена реакция срещу описаното безобразие на градоначалника на Самоков.

Уважаема г-жо главен директор, сред множеството нарушения при изпълнението на този проект, смятаме, че са и неспазените изискванията на ЗКН. Ето защо, представяйки Ви настоящия сигнал, Ви молим да извършите съответна проверка относно спазването на процедурата за съгласуване по чл. 14, ал. 1, т. 13, подточка а /заданията за проектиране/ и подточка в /инвестиционните проекти за изграждане и поставяне на паметници/ и чл. 14, ал. 2 от ЗКН, както и съобразяването с другите изисквания на ЗКН, отнасящи се за подобни инвестиционни проекти.

Надяваме се бързо и компетентно да се намесите – да проверите  законността, както и да установите истината по гореописания казус, а и да потърсите  отговорност от виновните лице”.

Този сигнал не е първи от страна на Алтернативния общински съвет. Точно преди поставянето на паметника те отново възроптаха срещу скоростното му изграждане и баснословната сума пари, както и срещу Спас Киричев като изпълнител на проекта.

В отговор на подадения сигнал зам.–министърът на културата доц. д-р Бони Петрунова се позовава на процедурата по съгласуване и изграждане на паметник и подчертава, че е необходимо предложението да бъде направено по реда на ЗУТ и ЗНК. В тази връзка в Министерство на културата се внасят за разглеждане от специален експертен съвет по изобразителните изкуства /СЕСИИ/ необходимите материали /решение на ОбС, схема по чл. 57 от ЗУТ за разглеждане на паметника, издаван от гл. архитект на Общината и инвестиционен проект за изграждане на паметника, макет и мащаб/. СЕСИИ разглежда внесените материали и представя на Министерство на културата решение във връзка с реализацията на паметника. До този момент тези материали не са внасяни за разглеждане относно паметника на Фотинов.

Времето е показало, че темата за паметниците в града е една от любимите. Върху тяхната липса, наличие, изграждане, инвестиране, опазване или промяна /дори само временна/ се събира общественото мнение и после пак се дели диаметрално. Но в случая друго е важно – дебатът да ражда отговори, а отговорите да доведат по истината!

 

 

 

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close