Регионални

От 8 до 10 февруари в Тирана – Албания се състоя обучение на албанските власти на тема „Добри законодателни практики в управлението на местните финанси”

Sia1 (2)От българска страна участие взеха зам.- кметът на община Самоков Сия Шехтанова, кметовете на общините Костинброд и Пещера и зам. -директорът на НСОРБ Емил Савов. Срещата се организира от „Юсейд” – американска организация за помощ на развиващи се държави и от НАЛАС  – мрежа на асоциацията на местните власти в Югоизточна Европа.

Шехтанова направи презентация на тема „Целеви трансфери и управление на общинския дълг”. Тъй като албанската държава е изправена пред свръх задлъжнялост на общините и недофинансиране, опитът на България ще се използва за разработване на нов Закон за общинските финанси, като срокът за тази дейност е юли 2016. В сферата на финансовата децентрализация, България е водеща държава в Югоизточна Европа по въвеждане на мерки на финансова самостоятелност и независимост на общините. Националното сдружение на общините в България председателства постоянната комисия по финанси и местни бюджети в НАЛАС. На срещата бяха отчетени и резултатите от изследванията на общинските финанси в периода 2006-2014.

За България беше отчетено, че собствените приходи на общините са се увеличили с от 40 на 47% от бюджетите им. Трансферите, които се разпределят по решение на ОбС – от 4 на 7%. Това са добри показатели на фона на останалите държави. По т.нар. „условни трансфери”, които са целеви и са с предварително начертано предназначение, показателят е скочил от 33 на 46%, което означава, че в сферата на делегираните от държавата дейности за периода не са извършвани никакви реформи и общинските ръководства са образно казано със „завързани ръце” по отношение на взимане на решения в тези области и най-вече в образованието. Към настоящия момент общините генерират 17% от публичните приходи, което от своя страна са 37% от брутния вътрешен продукт. Като цяло бюджетите на общините са 6,3% от БВП, което за Югоизточна Европа е относително добър процент, но на фона на държавите членки на Европейския съюз, е нисък и показва, че все още общините в България нямат достатъчно приходни правомощия. За подобряването на този показател са набелязани стъпки за реформата към финансова децентрализация. Предвижда се да се предостави част от данъка върху доходите на физически лица на общините, като 10 % данъчна ставка се разпределят 7% за държавния бюджет и 3 – за общинския, което би довело до удвояване на данъчните приходи на общините. Другата мярка е да се въведе местен данък на земеделските земи, които в момента са освободени. В новата нормативна база се обмисля и изграждането на нова система за определяне на изравнителната субсидия на общините с прозрачни критерии и принципи. През 2013 година, спрямо 2008, общините в България са разполагали с приблизително 25% по-малко приходи, при което на национално ниво се е стигнало до просрочени задължения на общините в размер на 100 млн.евро, което е приблизително 10% от бюджетите им. Проблемите във финансирането идват основно от изпълняваните от общините социални функции, където са близо 60% от всички разходи, а в част от тези функции, каквито са Домашния социален патронаж, клубовете на пенсионера, помощи за погребения, помощи по решения на ОбС, не се получава никакво финансиране.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close