ОбществоРегионални

От 100 до 200 000 души ще отпаднат от системата на ТЕЛК след въвеждането на новите правила

Анелия Балабанова

От 100 хиляди до 200 000 души ще отпаднат от сегашната система на ТЕЛК, след като вече са в сила новите правила за издаване на решенията за инвалидност. С обнародваните в „Държавен вестник” промени в наредбата за медицинска експертиза, решенията ще се издават по нова скала, при която всяка диагноза ще дава точно определен процент. Целта на това е да бъде ограничен лекарският субективизъм. За хора с инсулинозависим захарен диабет са предвидени между 60% и 80% намалена работоспобност – в зависимост от броя на усложненията. При злокачествените заболявания, както и досега ще се дават между 70% и 100% намалена работоспособност и след петата година без рецидив – 50%.

В случаите, в които за конкретното заболяване на лицето са извършени консултации и изследвания през последните 12 месеца предхождащи освидетелстването пред ТЕЛК и резултатите от тях са видни от медицински документи, в това число и от епикриза от лечебните заведения за болнична помощ, лекаря подготвящ лицето с увреждания за освидетелстване пред ТЕЛК прилага заверени копия на тези документи, без да се налага повторното назначаване и извършване на консултациите и изследванията. Д-р Надежда Фотева – председател на ТЕЛК в Самоков разясни и още подробности, свързани с промените.

Д-р Фотева, до какво ще доведат промените в Наредбата за издаване на телкови решения, които реално са вече в сила?

От месец август 2018 г. влезе в сила нова наредба за издаване решенията на ТЕЛК. Основното в нея е, че степента на увреждане вече се определя само от основното заболяване, което е с най-висок процент. Останалите заболявания също се вписват в мотивите и се определят съответните проценти, но не се вземат предвид при решението на ТЕЛК. Крайният процент се образува само от основното заболяване, което е с най-голям функционален дефицит. В новата наредба вече няма от-до, а фиксирани точки за съответното заболяване, които са строго определени и трябва да спазваме.

Означават ли тези промени, че някои хора с доказано намалена трудоспособност ще загубят правото си и средствата, които получават?

Означава. Много от хората, които са били с един основен процент 50% и един или два допълващи от по 30, 40 или 50 % за съпътстващо заболяване са стигали до втора група. С промените тези хора сега не могат да получат повече от 70%, защото се оценява едно основно заболяване. Да подчертая, че промяната при диабетиците е в положителна насока. Тези, които са на инсулин при съпътстващи две усложнения бяха 70% и попадаха в трета група. Сега са вече 71 % съответно втора група. Това трябваше да се направи, защото тези хора бяха много ощетени. Промени има и по отношение на лицата със злокачествени заболявания. В миналото заболяване на щитовидната жлеза след петата година се оценяваше 30% и болните изпадаха от групата. Сега с промените в наредбата, след петата година се оценяват на 50% и си остават в група.

Ще се наложи ли във връзка с промените в наредбата, хората да минат на нова оценка от ТЕЛК или това ще става поетапно, когато изтече определеното време?

Ние работим по данни от картотеката на ТЕЛК, които ни се изпращат от болница „ Св. Ана” и съобщаваме на хората, които трябва да дойдат.  Не е необходимо всички да минават през ТЕЛК, но ако има някой с влошено състояние, независимо от крайния срок за преосвидетелстване може да се яви преждевременно.

Говори се, че много хора имат телкови решения без заболяване и по този начин се източват средства. Смятате ли, че с тези промени ще се ограничи тази порочна практика?

Ние работим предимно по документи, които се издават от други лекари – лични, работещи в отделенията. Правят се консултации, прегледи на болния. Смятам, че не се издават фалшиви решения. За тази година 1700 души са преминали за преосвидетелстване, първично освидетелстване. Много хора в пенсионна възраст се явяват за първично освидетелстване. Важно е да се знае, че по новата  вече направените консултации, епикризи в последните 12 месеца се вземат под внимание при определянето на процента. Не са необходими нови, а вече направените важат в рамките на една година.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close