ОбществоРегионални

Отчуждават имоти в Горни Окол и Райово

Самоков 365

Обявени са няколко отчуждителни процедури. Първата от тях е за изграждане на обект-публична общинска собственост – улица. Във връзка с това предстои да бъде извършено отчуждаване в полза на Община Самоков на имот 732 в кв.39 с площ от 232 кв. м. съгласно одобрения  регулационен план на Райово. Основание за отчуждаването е одобрения регулационен план на селото. Дължимото обезщетение е в размер на 4292 лв. съгласно оценка, изготвена от оценител на имоти и одобрена с решение на ОбС-Самоков. Обект на внимание са и имоти в Горни Окол. Основание за отчуждаването им е план за улична регулация от регулационния план на селото.

Улицата, която ще се изгражда е включена в годишната програма на Община Самоков за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост и е обявена за общински обект от първостепенно значение съгласно решение на ОбС-Самоков.Размерът на дължимото обезщетение е определен съгласно Доклад за оценка на недвижими имоти, изготвен от Адванс експертни оценки ООД. След проверка в служба по вписванията – Самоков независимият оценител е установил, че не могат да се определят пазарни цени на имоти със сходни характеристики поради липса на такива сделки, извършени с имоти, намиращи се в близост до отчуждаваните, вписани в Служба по вписванията-Самоков за период от 12 месеца преди датата на възлагане на оценката. Поради това независимият оценител е определил равностойно парично обезщетение по Реда на Наредбата за определяне цени на земеделските земи. Данъчната оценка на имотите е между 0.01 и 0.03 кв. м. Размерът на равностойното парично обезщетение е около 10 пъти над данъчната оценка – между 0.124 и 0.132 лв. кв.м.

На същия принцип е обявената процедура за отчуждаване на други имоти. Те ще послужат за изграждане на нова пътна връзка от съществуващ път между селата Горни и Долни Окол до новата жилищна територия на Горни Окол. Новата пътна връзка, предвидена с ПП, също е включена в Годишната програма на Община Самоков и обявена за обект от първостепенно значение. Размерът на паричното обезщетение е около десет пъти над данъчната оценка – между 0.124 и 0.136 лв. кв.м.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close