ОбществоРегионални

ОИЦ-София разясни изискванията за „Насърчаване на предприемачеството“

Самоков 365

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща за представяне на отворената за кандидатстване процедура „Насърчаване на предприемачеството“, която се реализира в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Участие в събитието взеха хора, възнамеряващи да стартират собствен бизнес.

Общият бюджет на процедура „Насърчаване на предприемачеството“ е 67 227 768 лева. Целта ѝ е да се създадат и развият нови предприятия в приоритетни сектори на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. и в специфични сфери, свързани с преодоляването на европейски и регионални предизвикателства, като дейността на фирмите-кандидати задължително трябва да е в някой от тези сектори. Крайният срок за подаване на проектни предложения за кандидати от първата група е 05.09.2018 г., а за кандидати от втората група – 07.11.2018 г., отбеляза управителят на ОИЦ-София Анна Генчева. Тя разясни условията за допустимост на кандидатите – те трябва да са микро, малки и средни предприятия, регистрирани след 31.12.2016 г., но преди момента на кандидатстване, да са независими, над 50% от предприятието да се притежава от един човек.

Безвъзмездното финансиране е до 80%, като сумата, за която се кандидатства, трябва да е минимум 50 000 и максимум – 200 000 лева. По процедурата ще се финансират възнагражденията за квалифициран персонал, закупуване на машини и съоръжения, дълготрайни нематериални активи, материали и консумативи, наем на работни помещения, различни външни услуги, участия в събития в страната и чужбина с цел популяризиране на кандидата и неговите продукти, разходи за визуализация и пр., като всички разходи трябва да са необходими за реализиране на пазара на предприемаческата идея (стока или услуга). По време на срещата бяха разисквани въпроси, свързани с допустимостта на проектите и разходите. Стана ясно например, че единствено за закупуването на дълготрайни материални и нематериални активи ще се изисква оферта от производител или първи доставчик на етап кандидатстване; че наличието на банкова гаранция не е условие за допустимост на кандидатите, а ще се изисква единствено, ако бенефициентът заяви авансово плащане по процедурата, което може да бъде в размер до 40% от общия размер на безвъзмездната финансова помощ – в този случай банковата гаранция трябва да покрива пълния размер на исканата авансова сума; съответствието с Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), което е критерий за приоритизация на проектите, се доказва в т. 11 от формуляра за кандидатстване, където кандидатите трябва да представят информация за това, по какъв начин проектът попада в обхвата на приоритетните направления на определените в ИСИС тематични области.

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close