ПредприемачиРегионалниСамоков

ОИЦ – София проведе информационна среща в Самоков

„Самоков 365“

Екипът на ОИЦ-София проведе информационна среща и изнесена приемна в община Самоков. Двете събития  са част от кампания, която Центърът провежда във всички 22 общини на територията на Софийска област.

Основен акцент на срещата са всички отворени и предстоящи до края на програмния период възможности за кандидатстване по Oперативните програми и Програма за развитие на селските райони 2014-2020. Най-голям интерес се забелязва към отворени и предстоящи мерки по Програма за развитие на селските райони 2014-2020.

За земеделските производители беше презентирана очакваната подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства“ по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанстваПо нея ще се финансират фермери с размер на стопанството от 6 000 до 7 999 евро стандартен производствен обем за модернизиране или увеличаване на наличните производствени материални и/или нематериални активи, подобряване на предпазарната подготовка или съхранение на продукцията, инвестиции в машини, оборудване и съоръжения за опазване на околната и други. Максималният размер на подпомагането е до 48 895 лв.

Интерес предизвиква също й  подмярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства, по която земеделски стопани могат да получат от 5 хил. евро до 70 хил. евро. Средствата ще могат да се инвестират в развитие на местното занаятчийство; преработка и маркетинг на земеделски продукти в неземеделски; производство и/или преработка на неземеделски стоки и материали; предоставите на услуги за всички икономически сектори и други. Планираният бюджет е малко над 5 млн. евро и ще покрива до 85% от допустими разходи по одобрения за финансиране проект. Процедурата ще бъде обявена до края на годината.

И по двете мерки Национална служба за съвети в земеделието изготвя безплатно бизнес проекти,  а ограничението 33% доказване на доход от земеделска дейност за предходната година отпада.

В рамките на изнесената приемна , посетителите на щанда задаваха въпроси, свързани с финансиране на стопанската дейност на фирмите,  чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., стартиране на собствен бизнес по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. На всички посетители бяха раздадени рекламни и информационни материали, изготвени от Областен информационен център – София.

 

 

Related Articles

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Close
Close